Създадоха модел за откриване на свързани лица в обществени поръчки

Модел, който позволява да се анализират свързаните лица в компании, изпълнявали договори за обществени поръчки у нас между 2011 и 2015 г., и държавни и общински структури, спечели първото практическо предизвикателство, свързано с обработка и анализ на данни – Дейтатон България. В рамките на 3 дни над 80 специалисти в … Още…

Нови правила в поръчките за е-управление и ИКТ

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) публикува правила, по които административните органи ще предоставят за утвърждаване проектни предложения и дейности в областта на електронното управление и информационите и комуникационни технологии. С разработването на правилата за първи път се въвежда единна форма на контрол на съответствието със законовите изисквания на проектите, дейностите … Още…

Наближава крайният срок за обобщената информация за поръчките на ниска стойност (обновена)

С напредване на текущия месец наближава крайният срок за изпълнение на задължението на възложителите по ЗОП да изпращат справка за поръчките на ниска стойност. В тази връзка напомняме, че съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 и ал. 4 от ЗОП, възложителите са длъжни да уведомяват Агенцията по обществени поръчки … Още…

Чехи и поляци в състезание за доставка на трамваи за София

Чешката компания Skoda Transportation и полската „Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч“ (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz) са двете фирми, подали оферти в търга за доставка на 13 нови трамвая за градския транспорт в София. Поръчката е с прогнозна стойност 61 млн. лв. с ДДС и се финансира по проекта „Интегриран градски … Още…

София стартира две крупни поръчки за развитие на градския транспорт

Столичната община ще плати 3.4 млн. лева по две обществени поръчки в изпълнение на програмата си за интегриран градски транспорт и градско възстановяване. Първата е за 2.3 млн. лв., като победителят трябва да осигури система, която да брои пътниците в градския транспорт. Втората поръчка е за 220 нови електронни табла … Още…