Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали обучения

Практика при осъществяване на предварителния контрол на АОП и на ИА „Одит на средствата от ЕС”

Уважаеми колеги, поздравяваме Ви с настъпването на новата 2013 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на професионално обучение, предназначено да Ви подпомогне и да повиши компетентността Ви, чрез представяне на практиката на основните институции в областта на методологията, контрола и одита на обществените поръчки. Поканените от нас лектори ще Ви представят професионалното си мнение по важни казуси и практики, съвместо с Вас ще намерят най-законосъобразното решение и подход в представените от Вас проблеми и трудности.

По време на събитието ще бъдат разгледани актуални теми и ще бъдат представени конкретни примери, касаещи недопускането на нарушения или финансови корекции, подготовката и провеждането на процедурите, определянето на критериите за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съпроводени с казуси от практиката на предварителния контрол на АОП, финансовата инспекция и одита на средствата от ЕС.

Акценти в обучението:

 • Практиката по прилагане на изменения и допълнен закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
 • Практика при осъществяване на предварителния контрол на аоп избягване на често допускани нарушения
 • Практика иа „одит на средствата от ес” при проверките на проекти финансирани с европейски средства, обществените поръчки и налагането на финансови корекции
 • Планов последващ контрол, финансова инспекция, санкции
 • Администриране на обществените  поръчки
 • Казуси от практиката на АОП, иа “ОСЕС”, АДФИ

Лектори:

 • Ивайло Стоянов Началник отдел “Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки
 • Дора Бурова – Държавен одитор” в ИА „Одит на средствата от ЕС”
 • Антоанета ПЪРВАНОВА – Държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция

Място на провеждане:

Дата на провеждане:

 • 20 февруари – 22 февруари 2013 г
[expand title=“Програма и цени“]

ДЕН ПЪРВИ – 20 февруари /сряда/

Лектор: Ивайло Стоянов

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.30 Практическо приложение на промените на ЗОП и ППЗОП 2012, изисквания и условия към: Личното състояние на икономическите оператори; Критериите за подбор; Показателите за оценка на офертите.  Практика на АОП, КЗК, ВАС и Европейският съд. Добри практики и примерни критерии и показатели за оценка. Експертни оценки. Специфики на оценяването при поръчки за строителство и услуги. Допускани несъответствия при определяне на показателите, условията към участниците и оценката на офертите
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.30 Практика и нови моменти при предварителния контрол, осъществяван от АОП.  Несъответствия, водещи до налагане на финансови корекции при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми на ЕС. Договаряне без обявление – практика. Казуси от практиката на Агенция по обществени поръчки. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана (предишни „три оферти”). Условия, приложим ред и изисквания. Практическото отражение на новите изменения във Вътрешните правила по обществени поръчки – образци на документи.
17.30 – 18.30 Дискусия и въпроси по изложените казуси
19.30 Вечеря с програма

 ДЕН ВТОРИ – 21 февруари /четвъртък/

Лектор: Дора Бурова

08.00 – 09.30 Закуска
09.30 – 11.00 ИА „Одит на средствата от ЕС” – Одитен орган по Оперативните програми по СКФ – мисия, функции, задачи, видове одитни ангажименти; Подход на Одитния орган при проверките на обществени поръчки, защо и кои обществени поръчки подлежат на проверка, обхват на работата и други.
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Често срещани нарушения при възлагането на обществени поръчки от практиката на Одитния орган с анализ на приложимата правна уредба и конкретни примери от практиката и подход при анализа на финансовото им влияние (размер на финансовите корекции); Препоръки за управление на риска от финансови корекции при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 16.00 Дискусия, въпроси и отговори по изложените казуси с участието на Дора Бурова и Ивайло Стоянов
16.00 Свободно време
19.30 Вечеря с програма

ДЕН ТРЕТИ – 22 февруари /петък/

08.00 – 09.00 Закуска
09.30 – 10.30 Практика на АДФИ по осъществяване на планов и последващ контрол на обществените поръчки. Практика по новите административно-наказателни състави на ЗОП. Практически аспекти на осъществяваните проверки за спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове при разходване на публични средства. Индикатори за измами в областта на обществените поръчки рискови фактори
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Администриране и контрол на обществените  поръчки. Планиране и подготовка на обществените поръчки. Вътрешни правила и процедури. Практическо възлагане и изисквания към участници, възложители и изпълнители. Контрол на изпълнението на договора за обществена поръчка.
13.00 Обяд и отпътуване на участниците

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 450 лева за един участник и 399 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая на база ALL INCLUSIVE, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички участници.

Доплащане за самостоятелна стая за 2 нощувки е 50 лв.
За желаещите ще бъде организиран транспорт, който е на стойност 50 лв.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст:
съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 15 февруари 2013 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

[/expand]
Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си