Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Минали обучения

Практиката по прилагане на изменения и допълнен Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на професионално обучение, предназначено да Ви подпомогне и да повиши компетентността Ви, чрез разглеждане на практиката на основните елементи на управлението на обществените поръчки, както и на контрола и одита на обществените поръчки. Поканеният от нас лектор ще Ви представи експертното си мнение по важни въпроси и съществени моменти от личната си практика и експертиза, като съвместо с Вас ще потърси най-законосъобразното решение и подход.

По време на събитието ще бъдат разгледани актуални теми и ще бъдат представени конкретни примери, касаещи недопускането на нарушения или финансови корекции, подготовката и провеждането на процедурите, определянето на критериите за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съпроводени с казуси от практиката на предварителния контрол.

Акценти в обучението:

 • Практиката по прилагане на изменения закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му, актуална практика на кзк и вас
 • Практика при осъществяване на предварителния контрол и избягване на често допускани нарушения
 • Практика при проверките на проекти финансирани с европейски средства, обществените поръчки и налагането на финансови корекции
 • Администриране на обществените  поръчки и казуси от практиката

Лектор:

 • Ивайло СТОЯНОВ – Началник отдел “Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки

Място на провеждане:

Дата на провеждане:

 • 27 март – 28 март 2013 г.
[expand title=“Програма и цени“]

ДЕН ПЪРВИ – 27 март /сряда/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.30 Практическо приложение на промените на ЗОП и ППЗОП, изисквания и условия към: Личното състояние на икономическите оператори; Критериите за подбор; Показателите за оценка на офертите.  Актуална практика на АОП, КЗК, ВАС и Европейският съд. Добри практики и примерни критерии и показатели за оценка. Експертни оценки. Специфики на оценяването при поръчки за строителство и услуги. Допускани несъответствия при определяне на показателите, условията към участниците и оценката на офертите
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.30 Договаряне без обявление – практика. Казуси от практиката
17.30 – 18.30 Дискусия и въпроси по изложените казуси
19.00 Делова вечеря

ДЕН ВТОРИ – 28 март /четвъртък/

08.00 – 09.00 Закуска
09.00 – 11.00 Проблеми при възлагане чрез публична покана (предишни „три оферти”). Условия, приложим ред и изисквания. Вътрешните правила по обществени поръчки – образци на документи.
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 12.15 Съдебна практика при обжалването на наложени финансови корекции. Препоръки за управление на риска от финансови корекции при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.
12.15 – 13.30 Закриване на събитието и обяд
13.30 За желаещите ще бъде организирана обиколка, вкл. посещение на сградата на  Трансграничния изследователски център околна среда и здраве на РЗИ – Кърджали, построена по проект „RCEH”, финансиран по Оперативна програма „Териториално Сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.” и посещение на Археологически комплекс “Перперикон”

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 198 лева за един участник и 175 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, кафе-паузи, закуска, нощувка в двойна стая, два обяда и делова вечеря, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички делегати.Доплащане за нощувка в самостоятелна стая за 1 нощувка е 50 лв.

Стойността на пакета за участие е в размер на 198 лева за един участник и 175 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, кафе-паузи, закуска, нощувка в двойна стая, два обяда и делова вечеря, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички делегати.Доплащане за нощувка в самостоятелна стая за 1 нощувка е 50 лв.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст:
съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 25 март 2013 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

[/expand]
Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си