За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Минали обучения

Второ национално професионално обучение по обществени поръчки

Имаме удоволствието да Ви поканим на Второто национално професионално обучение, предназначено да Ви подпомогне в ежедневната Ви работа, чрез разглеждане на практиката на основните институции в областта на методологията, контрола и одита на обществените поръчки. Специално за Вас сме поканили най-високо квалифицираните лектори – експерти, заедно с които ще намерите най-законосъобразното решение и подход за Вашата обществена поръчка.

По време на събитието ще се разгледат актуални теми и ще бъдат представени конкретни примери и съдебна практика, касаещи недопускането на финансови корекции, подготовката и провеждането на процедурите, определянето на критериите за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съпроводени със съвместен коментар и казуси от практиката на контролните органи и институции.

Акценти в обучението:

 • Процедури по оспорване на финансови корекции. европейска и национална  съдебна практика
 • Практическото приложение на закона за обществените поръчки
 • Практика на сметната палата,  агенцията за държавна финансова инспекция, агенцията по обществени поръчки,
 • Обжалване на обществените поръчки. практика на кзк

Лектори:

 • Ивайло СТОЯНОВ – Модератор на събитието. Началник отдел “Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки
 • Антоанета ПЪРВАНОВА – Държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция
 • Цветелина ПОПОВА – Директор дирекция “Обществени поръчки и концесии” Комисия за защита на конкуренцията
 • Поля ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – Началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата

Място на провеждане:

Дата на провеждане:

 • 12, 13 и 14 юни 2013
[expand title=“Програма и цени“]

ДЕН ПЪРВИ – 12 юни /сряда/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците
13.30 – 14.30 Обяд
14.30 – 15.30 Практическо приложение на разпоредбите на ЗОП, предстоящи изменения в Правилника за прилагане на ЗОП. Практика на Сметна палата
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 18.30 Представяне на казуси в областта на обществените поръчки, в т.ч. по отношение разделяне на обществени поръчки, изисквания  към личното състояние на икономическите оператори, критериите за подбор, показателите за оценка на офертите. Предвижда се съвместна дискусия между представителите на АОП
20.30 Вечеря с програма

ДЕН ВТОРИ – 13 юни /четвъртък/

08.00 – 09.30 Закуска
09.30 – 11.00 Практика на АДФИ по осъществяване на планов и последващ контрол на обществените поръчки. Практика по новите административно-наказателни състави на ЗОП. Практически аспекти на осъществяваните проверки за спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове при разходване на публични средства. Индикатори за измами в областта на обществените поръчки рискови фактори
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.30 Национална и европейска съдебна практика и процедури по оспорване на финансови корекции, наложени от УО или от ОСЕС при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми на ЕС, във връзка с поставяне на ограничителни условия, методика за оценка на офертите, договаряния без обявление и изпълнението на договора.
14.00 – 14.30 Обяд
14.30 – 16.00 Дискусия, въпроси и отговори
16.00 Свободно време
20.30 Вечеря с програма

ДЕН ТРЕТИ – 14 юни /петък/

08.00 – 09.00 Закуска
09.30 – 10.30 Практическо приложение на новите моменти при обжалване на решенията на възложителя. Практическа процедура и действия. Правила за обжалване актовете на  възложителите. Правомощия на Комисията за защита на конкуренцията.
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Актуална практика на КЗК и ВАС по обжалване на обществените поръчки

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 450 лева за един участник и 399 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая на база ALL INCLUSIVE, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички участници.

Доплащане за самостоятелна стая за 2 нощувки е 60 лв.

За желаещите ще бъде организиран транспорт, който е на стойност 80 лв.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст:
съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 07 юни 2013 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

[/expand]
Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си