Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Минали обучения

Първи национален форум на възложителите на обществени поръчки

Основната цел на предстоящото събитие е да бъдат обсъдени практическите аспекти на предложените изменения в Закона за обществени поръчки, от гледна точка на реалното им приложение в процесите по управление и контрол на обществените поръчки.

По време на събитието ще се разгледат актуални теми и ще бъдат представени конкретни примери и съдебна практика, касаещи недопускането и оспорването на финансови корекции, подготовката и провеждането на процедурите, определянето на критериите за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съпроводени със съвместен коментар и казуси от практиката на контролните органи и институции.

Акценти в обучението:

 • Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки –сигнатура № 302-01-14 от 29.08.2013 г. на 42-ро онс
 • Приложение на зоп – практика на иа „одит на средствата от ес”, сметната палата, агенцията по обществени поръчки, оп „административен капацитет“
 • Процедури по налагане и оспорване на финансови корекции

Лектори:

 • Ивайло СТОЯНОВ – Модератор на събитието, Началник отдел “Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки
 • Поля ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – Началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата
 • Пролетка РАДОНОВА –  Началник отдел „Контрол и нередности“ Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“, Министерство на финансите
 • Дора Бурова – Държавен одитор” в ИА „Одит на средствата от ЕС”

Място на провеждане:

 • Хотел “Президиум палас” ****, гр. Ловеч

Дата на провеждане:

 • 23 – 25 октомври 2013 г.
[expand title=”Програма и цени”]

ДЕН ПЪРВИ – 23 октомври /сряда/

12.00 – 13.30 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците
13.30 – 14.00 Обяд
14.00 – 14.30 Откриване на събитието от г-н Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч
14.30 – 15.30 Предложения за изменения на закона – ЗИДЗОП 2013 ЧАСТ 1
Ще бъдат коментирани: новите изисквания при възлагане на обществени поръчки с публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП; задължения и отговорности по осигуряване на публичност на обществените поръчки; промени в правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 18.30 Предложения за изменения на закона – ЗИДЗОП 2013 ЧАСТ 2.
Ще бъдат коментирани: новите изисквания относно вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки; участието на външни експерти при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; новите правила за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки; субекти на административно наказателна отговорност по ЗОП.
19.30 Работна вечеря в ресторанта на хотел “Президиум палас” ****

ДЕН ВТОРИ – 24 октомври /четвъртък/

09.30 – 11.00 Практическо приложение на разпоредбите на ЗОП. Практика на Сметна палата.  Представяне на казуси в областта на обществените поръчки, в т.ч. по отношение разделяне на обществени поръчки, изисквания към личното състояние на икономическите оператори, критериите за подбор, показателите за оценка на офертите.
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.30 Възможности за кандидатстване по ОПАК – актуални проекти.
Често срещани нарушения при кандидатстване по програми на ЕС. Възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет“. Срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки при процедури финансирани по ОПАК.
13.30 – 14.30 Обяд
14.30 – 16.00 Администриране и контрол на обществените поръчки. Планиране и подготовка на обществените поръчки. Вътрешни правила и процедури. Работа на комисията. Контрол на изпълнението обществените поръчки.
16.00 Обиколка на туристически обекти в Община Ловеч и на обекти изградени и възстановени със средства от европейските фондове
19.30 Работна вечеря

ДЕН ТРЕТИ – 25 октомври /петък/

08.00 – 09.00 Закуска
09.30 – 10.30 ИА „Одит на средствата от ЕС” – Одитен орган по Оперативните програми  Подход на Одитния орган при проверките на обществени поръчки. Често срещани нарушения при възлагането на обществени поръчки от практиката на Одитния орган с анализ на приложимата правна уредба и конкретни примери от практиката и подход при анализа на финансовото им влияние (размер на финансовите корекции).
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.00 Препоръки за управление на риска от финансови корекции при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.
13.00 Отпътуване на участниците

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 450 лева за един участник и 399 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички участници.

Доплащане за самостоятелна стая за 2 нощувки е 60 лв.

За желаещите ще бъде организиран транспорт, който е на стойност 80 лв.

За участие само във форума без настаняване в хотела таксата е 180 лв.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст:
съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 21 октомври 2013 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

[/expand]
Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си