Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Минали обучения

14- 15 Ноември 2013 г., гр. София, хотел Арена ди Сердика Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – сигнатура № 302-01-14 от 29.08.2013 г. на 42-ро ОНС

Във връзка с предстоящото приемане на над 100 изменения в ЗОП и водени от необходимостта за обсъждане и подготовка на възложителите и участниците в обществените поръчка по практическото приложение на закона, имаме удоволствието да Ви поканим на организираното от нас професионално обучение.

Специално за Вас сме поканили експертите участвали в изготвяне на законопроекта, за да споделят вижданията си за практическото приложение на изменените и допълнени разпоредби на закона. Освен с практически поглед върху измененията на ЗОП, събитието е предназначено да Ви подпомогне и чрез разглеждане на практиката на Сметната палата и Агенцията по обществени поръчки. Заедно ще намерим най-законосъобразното решение и подход за Вашата обществена поръчка.

Акценти в обучението:

 • Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки –сигнатура № 302-01-14 от 29.08.2013 г. на 42-ро ОНС
 • Практическото приложение на закона за обществените поръчки – практика на сметната палата и агенцията по обществени поръчки

Лектори:

 • Антоанета ПЪРВАНОВА – Държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция
 • Ивайло СТОЯНОВ – Началник отдел “Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки
 • Поля ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – Началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата
 • Красимира ВАСИЛЕВА – началник на отдел в дирекция „Правна” във Висшия съдебен съвет

Място на провеждане:

 • гр. София, Хотел „Арена ди Сердика Резиденс Хотел”

Дата на провеждане:

 • 14 ноември – 15 ноември 2013 г.
[expand title=”Програма и цени”]

ДЕН ПЪРВИ – 14 ноември /четвъртък/

08.40 – 09.00 Регистрация на участниците
09.00 – 10.30 Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – Част 1. Новите изисквания при възлагане на обществени поръчки с публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП; задължения и отговорности по осигуряване на публичност на обществените поръчки; Изисквания към Профила на купувача.
10.30- 10.45 Кафе пауза
10.45 – 13.00 Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – Част 2.Промените в правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.Новите изисквания относно вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и вписване в Профила на куповача;участието на външни експерти при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки новите правила за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

         Антоанета Първанова  и  Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00-15.30 Практика на АДФИ по осъществяване на планов и последващ контрол на обществените поръчки. Практика по новите административно-наказателни състави на ЗОП. Практически аспекти на осъществяваните проверки за спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове при разходване на публични средства.
                                                 Антоанета Първанова
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00–17.30 Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски  средства и предварителен контрол на процедури на договаряне без обявление, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки – казуси
Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 15 ноември /петък/

09.00 – 10.30 Практическо приложение на разпоредбите на ЗОП. Често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки от практиката на Сметна палата с анализ на приложимата правна уредба и конкретни примери. Индикатори за измами в областта на обществените поръчки – рискови фактори.
                                              Поля Петрова-Огнянова
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00-12.30 Администриране и контрол на обществените  поръчки. Планиране и подготовка на обществените поръчки. Вътрешни правила и процедури. Практическо възлагане и изисквания към участници, възложители и изпълнители. Контрол на изпълнението на договора за обществена поръчка.
Красимира Василева

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 220 лева за един участник и 185 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички делегати.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, за броя на служителите, име и длъжност, за необходимост от  настаняване, както и данни необходими за издаване на фактура.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст:
съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 11 ноември 2013 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • „РИВ Консултинг ТИМ” ЕООД
 • Банка ДСК
 • IBAN: BG46STSA93000021192210
 • BIC:STSABGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

[/expand]
Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си