Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали обучения

Практическото приложение на закона за обществените поръчки – практика на Сметната палата, Агенция по обществени поръчки, Агенция за държавна финансова инспекция и Комисията за защита на конкуренцията.

Във връзка с предстоящото приемане на изменения в ЗОП и водени от необходимостта за обсъждане и подготовка на възложителите и участниците в обществените поръчка по практическото приложение на закона, имаме удоволствието да Ви поканим на организираното от нас професионално обучение.

Специално за Вас сме поканили експертите участвали в изготвяне на законопроекта, за да споделят вижданията си за практическото приложение на изменените и допълнени разпоредби на закона. Освен с практически поглед върху измененията на ЗОП, събитието е предназначено да Ви подпомогне и чрез разглеждане на практиката на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки, Агенция за държавна финансова инспекция и Комисията за защита на конкуренцията. Заедно ще намерим най-законосъобразното решение и подход за Вашата обществена поръчка.

зала за семинари - х-л Рила

Акценти на обучението:

 • Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки –сигнатура № 302-01-14 от 29.08.2013 г. на 42-ро НС
 • Практическото приложение на закона за обществените поръчки – практика на сметната палата, агенцията по обществени поръчки, агенцията за държавна финансова инспекция и комисията за защита на конкуренцията.

Лектори:

 • Антоанета ПЪРВАНОВА – Държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция
 • Ивайло СТОЯНОВ – експерт в областта на обществените поръчки.
 • Поля ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – Началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата
 • Цветелина ПОПОВА – Директор дирекция “Обществени поръчки и концесии” Комисия за защита на конкуренцията

Място на провеждане: гр. София,  Хотел „Рила”

Дата на провеждане: 12 декември – 13 декември 2013 г.

[expand title=“Програма и цени“]
ДЕН ПЪРВИ – 12 декември /четвъртък/
08.40 -09.00 Регистрация на участниците
09.00 – 10.30 Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – Част 1. Новите изисквания при възлагане на обществени поръчки с публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП; задължения и отговорности по осигуряване на публичност на обществените поръчки; Изисквания към Профила на купувача.
10.30 – 10.45 Кафе пауза
10.45 – 13.00 Коментар на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – Част 2. Промените в правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Новите изисквания относно вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и вписване в Профила на куповача; участието на външни експерти при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки новите правила за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки;
Антоанета Първанова и Ивайло Стоянов
13.00- 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Практика на АДФИ по осъществяване на планов и последващ контрол на обществените поръчки. Практика по новите административно-наказателни състави на ЗОП. Практически аспекти на осъществяваните проверки за спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове при разходване на публични средства.
Антоанета Първанова
15.30-16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.30 Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства и предварителен контрол на процедури на договаряне без обявление, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки – казуси
Ивайло Стоянов
ДЕН ВТОРИ – 13 декември /петък/
09.00 – 10.30 Практическо приложение на разпоредбите на ЗОП. Често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки от практиката на Сметна палата с анализ на приложимата правна уредба и конкретни примери. Индикатори за измами в областта на обществените поръчки – рискови фактори.
Поля Петрова-Огнянова
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Практическо приложение на новите моменти при обжалване на решенията на възложителя. Практическа процедура и действия. Правила за обжалване актовете на възложителите. Правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Актуална практика на КЗК и ВАС по обжалване на обществените поръчки
Цветелина Попова

 Стойността на пакета за участие е в размер на 240 лева за един участник и 205 лева за участник при трима или повече участници.

За да потвърдите участието си,  моля изпратете Заявка /Талон Зала хотел Рила свободен текст:  съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 09 декември 2013 г.

Начин на плащане:

 • фирма “РИВ Консулт Груп” ЕООД
 • Банка ДСК
 • IBAN: BG84STSA93000021101898
 • BIC:STSABGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

 • GSM: 0878 610 705; 0879 279 180
 • e-mail: zopplus (at) gmail.com
[/expand]

 

 

Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си