Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Минали броеве

Брой 7 за 2013 г.

Тема на броя:

Борба с дъмпинга на цените при възлагането на обществените поръчки – възможни решения.

Автор:   Ивайло Стоянов

Акцентите в брой 7 за 2013 година, Списание ЗОП+ :

ЕКСПЕРТИ В ДЕЙСТВИЕ:
•    Ивайло Манушев – цели и задачи пред новосъздаденото Сдружението на експертите по обществени поръчки в Република България

ПРАКТИКА:
•    Публична покана – Прилики и разлики между комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка и длъжностните лица, при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, Поля Петрова-Огнянова

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ:
•    През погледа на един възложител, Методи Лалов – председател на Софийския районен съд

•    Коментар на проекта на ЗИДЗОП – секторни възложители в групата на EVN България, Белослав Стоев, ръководител „Снабдяване” EVN Bulgaria

•    Анализ на становищата и предложенията към Законопроекта за изменение на ЗОП, Анелия Георгиева

КАЗУСИ:

•    Казуси от практиката, въпроси и отговори

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си