Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Европейският парламент прие новите директиви по обществени поръчки

Европейският парламент прие новите директиви по обществени поръчки

Европейският парламент прие новите директиви по обществени поръчки в сряда, предаде пресслужбата на институцията.

Тези правила ще осигурят по-добро качество и стойност за парите, когато обществените органи поръчват или възлагат строителни работи, стоки или услуги. Също така, те ще улеснят малките и средните фирми при наддаването и ще включат по-строги разпоредби за участие на подизпълнители.

Новото законодателство, вече договорено със Съвета през юни 2013 г., преразглежда сегашните правила на ЕС за обществените поръчки. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата оферта чрез въвеждане на нови критерии за възлагане, които поставят по-силен акцент на опазването на околната среда, социалните аспекти и иновациите.

Обществените органи изразходват около 18% от БВП за строителство, стоки или услуги, което превръща поръчките в мощен лост за постигане на специфични обществени цели. Директивите ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС. След тази дата страните ще разполагат с 24 месеца, за да приложат разпоредбите на правилата в националното законодателство.

Налице са нови критерии за „икономически най-изгодна оферта“, като възложителите ще бъдат в състояние да поставят по силен акцент върху качеството, екологичните съображения, социалните аспекти или иновациите, докато в същото време вземат предвид цената и целия жизнен цикъл на покупката.

„Новите критерии ще сложат край на диктатурата на най-ниската цена и за пореден път ще направят качеството основен въпрос“, заяви докладчикът за обществените поръчки Марк Тарабела.

Депутатите успешно подкрепиха въвеждането на изцяло нова процедура за насърчаване на иновативните решения в областта на обществените поръчки.

Новото „партньорство за иновации“ ще позволи на обществените органи да обявят търг за решаване на конкретен проблем, без да предопределят техническото решение, като по този начин се дава възможност на изпълнителя и възложителя да излязат заедно с иновативни решения.

Процедурата ще бъде опростена с въвеждането на стандартен „Европейски единен документ за обществени поръчки“, като само спечелилият участник ще трябва да предоставя оригинални документи. Това би трябвало да намали административната тежест за предприятията с над 80% според оценки на Комисията.

Новите правила ще насърчат също разделянето на договорите на обособени позиции, за да направят по-лесно наддаването за по-малките фирми.

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се гарантира, че правата на работниците се спазват, новите закони ще включват правила за възлагане на подизпълнители и по-строги разпоредби за „необичайно ниски оферти“. Изпълнителите, които не спазват трудовото законодателство на ЕС, могат да бъдат изключени от наддаването.

В споразумението за новите правила за концесии се подчертава, че държавите членки остават свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи – дали да бъдат възлагани на външни, частни изпълнители, или извършвани самостоятелно.

Новата директива „не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото“, добавя текстът. В допълнение депутатите признаха спецификата на водата като обществено благо и приеха изключването на този сектор от приложното поле на новите правила.

За да бъдем актуални и за да Ви представяме най-адекватната информация Ви уведомяваме, че темата за приетите нови директиви по обществени поръчки още на ВТОРИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ХИСАРЯ‘2014 на 19 – 21 февруари 2014 г.

Поканата и подробности за организирания форум можете да намерите на сайта ни. Информация по всички въпроси, свързани с форума, може да получите на

тел.: 0878 610 705и e-mail: zopplus@gmail.com и на www.zopplus.com

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си