Минали броеве

Брой 1 за 2014 г.

ТЕМА НА БРОЯ
Предизвикателства при възлагането на обществени поръчки за
археологически проучвания – Ивайло Стоянов

МЕТОДОЛОГИЯ
Нови европейски прагове за възлагане на обществени поръчки
ОПЦИИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Опцията като правен способ за гарантиране на законосъобразност
и целесъобразност – Антоанета Първанова

ПЛАНИРАНЕ
Планиране на обществените поръчки от гледна точка на
общинската администрация – Тодор Тодоров

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Актуални моменти в съдържанието на публичната покана –
Поля Петрова-Огнянова

ПОЗИЦИЯ
Позиция на Националното сдружението на експертите по обществени
поръчки в Република България по отношение на заплащането
на членовете на комисиите за избор на изпълнител на обществени
поръчки – Ивайло Манушев, председател на УС на НСЕОП

ОТ РЕДАКЦИОННАТА ПОЩА
Казуси от практиката, въпроси и отговори

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си