Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 4, 2014 год.

ТЕМА НА БРОЯ

 ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА ПО НАЙ–ДИСКУТИРАНИТЕ КАЗУСИ ПО
ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗОП

Вие питате експертите Поля Петрова-Огнянова, Антоанета
Първанова и Ивайло Стоянов отговарят

ДРУГИ АКЦЕНТИ

НОВИНА
Промени на законодателството – Приеха новите размери на
таксите за обжалване на обществени поръчки

 КОМЕНТАР

Позиция на Националното сдружение на експертите по обществени
поръчки в Република България по отношение приложимите правила
при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма „а“ от
ЗОП, в случаите на публикуване на публичната покана преди влизане в
сила на ЗИДЗОП (Обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Практически решения по отношение възлагането на електронни
обществени поръчки

 СПЕЦИАЛНИ ПОРЪЧКИ

За някои елементи на индустриалната сигурност при обществените
поръчки в областта на отбраната и сигурността, Иван Велчев

 

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си