За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Минали броеве

Брой 5, 2014 г.

 

 

 

 

 

ТЕМА НА БРОЯ

КОРЕКЦИЯ ПОД ЛУПА
Експертно мнение относно предложение на Европейската комисия за налагане на финансова корекция на български възложител, Ивайло Стоянов

 В броя четете още:

  • Последните законодателни промени по отношение на изискванията спрямо съдържанието на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, Цветелина Попова
  • Новите предизвикателства при възлагане на обществените поръчки през призмата на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г., Поля Петрова-Огнянова
  • Позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в Република България относно случаи на налагане на финансови корекции за съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварителни обявления, електронно публикуване на обявление и предоставяне на електронен достъп до документациите за обществени поръчки
  • Новата методология за налагане на финансови корекции, Йордан Халаджов
  • Публикуват ли се на профила на купувача информацията и документите във връзка с договори за обществени поръчки по процедури, открити преди 01.01.2014 г., Тодор Тодоров

 

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си