Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Минали броеве

Брой 6, 2014 г.

 

 

 

ТЕМА НА БРОЯ

СЕКТОРНИ ПОТОЦИ
Какво ни показа за европейските секторни правила казусът “Южен поток” или защо, кога и как възлагат поръчки комуналните компании

 В броя четете още:

  • Нови моменти в работата на комисиите, назначени от възложителя при провеждане на процедурите и при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Жени Човалинова
  • Предизвикателства при възлагане на обществени поръчки за лекарствени продукти и нови моменти при закупуване на медицински изделия в здравните заведения с държавно и общинско участие, Петя Александрова
  • Нарушения и тяхното финансово влияние при определяне срока за получаване на оферти и закупуване на документация съгласно новите правила за финансови корекции на Европейската комисия, приложими при поръчки с европейско финансиране, Дора Бурова
  • Проблеми в хода на процедурата, установими на първото заседание на оценителната комисия – практика на органите по обжалване, Цветелина Попова

От редакцията:

Уважаеми читатели,

Парламентарните избори вече минаха, но очаквано за повечето анализатори с това ребусите както на вътрешнополитическата сцена, а и пред страната като цяло, не само не намаляват, но стават все повече. И докато на дневен ред още е полагането на основите на конфигурацията на следващото правителство, все повече погледи са отправени към актуалните предизвикателства, пред които ще бъде изправено сравнително крехкото управляващо мнозинство, на което е отредено да зададе бъдещия ни курс на развитие.

Сред нелеките задачи, с които ще трябва да се захванат управляващите попадат и ключови геополитически казуси, сред които безспорно е реализирането на проекта “Южен поток”. Вземайки повод от това, решихме в новия брой на списанието да отделим място на въпросите, които повдигна казусът около газовото трасе във връзка с европейските правила, приложими към дейността на секторните възложители на обществени поръчки. Това ще постави началото на серия от материали, посветени на спецификите на тази област от възлагането на обществени поръчки, която много по-рядко става обект на анализи и коментари, както в експертните среди, така и в общественото пространство като цяло. За да бъде разбирането на тези специфични случаи на възлагане пълно, ще се спрем както на развитието и логиката на европейската нормативна рамка, така и на действащите правила и практиката, както на общностно, така и на национално ниво. Специално място разбира се ще отделим и на новата секторна директива, която съвсем скоро ще стане реалност и за българските комунални възложители.

Както е ясно за всички, предизвикателствата пред страната, а и пред системата на обществените поръчки в частност, съвсем не се изчерпват с един или два глобални казуса. В пълно потвърждение на това са и останалите акценти, които избрахме за новия брой. Сред тях са както част от новите моменти, въведени с наистина многобройните законодателни промени, станали факт през изминалите месеци (и то без да включваме последните идеи за промени в ППЗОП, които ще бъдат детайлно анализирани в следващите ни броеве), така и проблеми, които вече оказват влияние на работата на възложителите и са намерили отражение в практиката на органите по обжалване.

За да сме винаги актуални и максимално полезни на Вас, нашите читатели, продължаваме да следим отблизо и една от най-нажежените теми при възлагането – реализирането на поръчки с европейско финансиране и трудностите, породени от съблюдаването на новите правила за налагане на финансови корекции. В това направление публикуваме материал, който адресира въпросите, които бяха остро повдигнати в позицията на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, която поместихме в миналия си брой.

И за да представим пълната палитра на предизвикателствата, пред които са изправени българските възложители, специално място отделяме и на специфични случаи при възлагането с голяма обществена значимост, каквито са поръчките в сектора на здравеопазването.

Приятно четене!
Анелия Георгиева – редактор на Списание ЗОП+

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си