Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Актуално

ЗОП+ с освежена визия през 2015 г., списанието вече излиза всеки месец

Уважаеми читатели,

В началото на новата 2015 г. отново имаме удоволствието да Ви приветстваме на страниците на нашето Ваше списание ЗОП+. Макар да сме свикнали с високата динамика на случващото се в Системата на обществените поръчки, сякаш всички са единодушни, че в много отношения тази година ще бъде не просто знакова, а време разделно за обществените отношения в България като цяло. От една страна тук визираме крехкото управляващо мнозинство, което трябва да проведе болезнени и дълго отлагани реформи в редица ключови публични сектори, балансирайки върху тънкия лед на сложни политически компромиси. От друга страна имаме предвид множеството предизвикателства, очакващи ни през последните месеци, в които можем да оползотворим средствата от фондовете на ЕС, определени за програмен период 2007-2013 г. Същевременно ще трябва да преодолеем изоставането и да стартираме с летящ старт работата по оперативните програми за новия период, които се очертават като почти безалтернативен източник на растеж за икономиката на страната ни.

На фона на тази сложна обществено-политическа обстановка би следвало да се случи и това, което вълнува най-силно ангажираните с обществени поръчки – дълго очакваната и широко коментирана нормативна реформа и приемането на изцяло нов Закон за обществените поръчки. Закон, който не просто да бъде инструмент за въвеждане изискванията на новите европейски директиви, а който да отговори и на много високите обществени очаквания за преодоляване на хронични системни слабости като честите промени в правилата за възлагане и свързаните с тях неопределеност и риск за допускане на нарушения, въпросителните около целесъобразността, ефективността и устойчивостта на публичните разходи, съмненията за корупционни схеми и сериозни злоупотреби с обществени средства. Създаването на такъв закон, който да постигне баланс между желанието за търсене на сигурност чрез правила, регламентиращи възможно най-широк кръг от хипотези и необходимостта от повече гъвкавост при вземането на управленски решения от страна на възложителите, едва ли е лесна задача. Въпреки това обаче, ние сме убедени, че със съвместни усилия, позитивен диалог, необходимата доза компромиси и здрав разум всички тези слабости могат да бъдат преодолени и можем да отворим нова страница в книгата на обществените поръчки в България.

Както всяка година, екипът на списание ЗОП+ няма да спести усилия и енергия, за да допринесе за реализирането на това желано от всички и възможно бъдеще на законност и ефективност при възлагането. Това, както и значимите промени, които ще станат факт през идната година, са в основата на решението ни изданието вече да излиза всеки месец и да има много по-активно виртуално присъствие посредством страницата си в Интернет. Именно по този начин ще имаме възможност да Ви бъдем още по-полезни при справяне с нарастващия брой предизвикателства в ежедневната работа на експертите, ангажирани с обществени поръчки. За целта ще продължим да Ви предлагаме актуална информация, интервюта, множество публикации и полезни материали. Ще удвоим усилията си да представяме на Вашето внимание ключови решения на органите по обжалване на национално и европейско равнище, експертни становища и позиции, както и анализ на различни казуси и въпроси от практиката по възлагане. Освен всичко това, ние отново ще Ви каним и на организирани от нас или с наше съдействие семинари и професионални форуми, ще Ви подпомагаме с предоставянето на консултантски услуги и все така ще Ви подкрепяме чрез средствата за виртуална комуникация.

Всички наши намерения, които споделяме по-горе, намират отражение в първия брой на списанието за новата година. В потвърждение на това, с радост мога да анонсирам, че той включва знаково интервю на министъра по управление на европейските средства г-н Томислав Дончев, както и силен критичен материал за множеството проблеми при налагането на финансови корекции за нарушения при възлагането с такива средства. Своето задължително място в настоящето издание намира и анализът на последната порция законодателни промени, осъществени през отминалата година – измененията в Правилника за прилагане на ЗОП. Наред с всичко това, в броя ще намерите и продължение на публикацията за новите моменти в работата на оценителните комисии, както и отговори на редица актуални въпроси по прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, поставени на редакционната ни поща.

Пожелаваме на всички наши читатели успехи на попрището на обществените поръчки през новата година. До нови срещи на страниците на ЗОП+, форумът на професионалистите в тази област!

Приятно четене!
Анелия Георгиева – редактор на Списание ЗОП+

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си