Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Актуално

Напредва работата по закона за управление на средствата от ЕС, вицепремиерът Дончев представи пред ресорната парламентарна комисия някои от идеите, заложени в проекта

Сред основните моменти, заложени в акта, който вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика възнамерява да внесе до няколко месеца в парламента, са възможността за налагане на санкции за администрацията при забавяне на европроекти и за обжалване на актовете на управляващите органи на оперативни програми. Както пропомнят информационните агенции*,  Законът за еврофондовете беше подготвен по времето на първия мандат на правителството на Бойко Борисов. По думите на Дончев документът е бил готов в началото на 2013 г., но не успял да види бял свят заради предсрочните избори. Законопроектът на еврофондовете не успя да мине за одобрение през първото правителство на Борисов заради съпротивата срещу структурната промяна в управлението на средствата. По времето на управлението на кабинета на Пламен Орешарски тогавашният вицепремиер Зинаида Златанова беше против приемането на специален закон.

Томислав Дончев информира депутатите, че поради липса на време отпада идеята за създаване на една независима агенция, отговорна за управлението на еврофондовете, която да е на пряко подчинение на премиера. При това положение, промени в структурата на администрацията, която в момента изпълнява тези функции не се очакват.

Сред ангажиментите, поети от вицепремиера пред народните представители от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 43-тото Народно събрание, е и реализирането на друга стара идея на Дончев – надграждането на системата ИСУН и добавянето на възможност за електронно кандидатстване и подаване и отчитане на проектите. В момента такава възможност има по определени схеми на програмите “Човешки ресурси”, “Регионално развитие” и “Техническа помощ”. С цел да се улеснят изпълнителите на европейски проекти се планира да се прави само електронен отчет, без да се представят първични счетоводни документи. Те ще подлежат при проверка на място на изпълнението на проекта.

В рамките на своеобразния минипарламентарен контрол на основание чл. 27 от ПОДНС, бе пояснено и, че оптимистичният сценарий пред страната ни за тази година е да бъдат разплатени над 5.6 млрд. лева по оперативните програми.  Към момента над 76% от средствата за изминалия програмен период 2007 – 2013 г. са усвоени. За тази година по правилото n+2 трябва да усвоим 2.318 млрд. евро, ако не искаме да загубим пари. Ако това се случи, което ще бъде чудо на чудесата, то усвояването на средствата ще бъде над 95%. Такова е било постижението и на Унгария през първия програмен период. “Целта ни не може да не бъде максималната – изцяло да усвоим всички средства, защото в противен случай администрацията се демотивира”, отговори Дончев на въпрос на депутата от ДПС Айхан Етем.

Въпреки че беше взето политическо решение за пускането на спрените плащания по оперативна програма “Регионално развитие”, формалният акт в тази посока се очаква да бъде взет от одитния комитет на ЕК през февруари, уточни Дончев в отговор на въпрос на Иван Иванов от БСП. Това ще ни струва 133 млн. евро финансова корекция, от които 110 ще са за сметка на държавата, а останалите на общините.

След заседанието на ресорната комисия стана ясно и, че скоро информацията по Програмата за развитие на селските райони също ще бъде налична в ИСУН.  Освен нея, в ИСУН влиза и програмата по рибарство и морско дело. До момента двете програми бяха извън ИСУН с обяснението, че системата е финансирана със средства от структурните и кохезионния фонд на ЕС, докато двете програми се финансират от земеделския и морския фонд. Сега очевидно този проблем е решен. По този начин страната ни ще изпълни и европейското изискване за публичност на получателите на евросредствата. В ИСУН единствено няма да се публикуват имената на хората, получаващи директни евросубсидии за обработваема площ, уточни Дончев. В момента ПРСР публикува изпълнителите на проектите с година закъснение, като от информацията не става ясно какъв точно проект изпълняват.

* “Наказания и за чиновниците с нарушения по европроекти”, mediapool.bg, http://www.mediapool.bg/nakazaniya-i-za-chinovnitsite-s-narusheniya-po-evroproekti-news229623.html

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си