Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Сайтът на ЗОП+ с нова рубрика, медията събира на едно място практиката на ключови институции

За да отговорим на едно от най-големите предизвикателства в Системата на обществените поръчки, а именно дефицитите в комуникацията и координацията между институциите, ние от екипа на списание ЗОП+ създадохме специален раздел в сайта на изданието, в който ще събираме практика по важни въпроси от възлагането.

В новата секция „Практика“ ще може да намерите отговори на Агенцията по обществени поръчки на писмени запитвания по казуси от практиката по прилагане на ЗОП, становища на методологическия орган, изразени при упражняване на правомощията за осъществяване на предварителен контрол, разяснения и доклади от одитната дейност на Сметната палата, решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, обобщени по тематични области при възлагането, указания на Управляващи органи, ОСЕС и други институции от Системата за управление на средствата от ЕС, ключови казуси от юриспруденцията на Съда на ЕС, тълкувателни съобщения на Европейската комисия и много друга полезна информация.

Надяваме се по този начин не само да подпомогнем дейността на експерти и възложители, но и да работим за утвърждаване на диалогичността и консенсуса като предпоставки за изграждане на една по-добра правна и институционална среда в сектора. И тъй като гледаме на това начинание като на общо дело с много символика, ще разчитаме както на Вашите препоръки и коментари, така и на релния Ви принос под формата на изпратени интересни отговори на писма, решения, становища и указания. Нека си пожелаем успех – защото заедно можем повече!

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си