Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Актуално

Публикуваха за обществено обсъждане проекта на нов ЗОП

На 09.04.2015 г. бе поставено началото на обществената консултация по проекта на нов Закона за обществените поръчки. Относимите документи са публикувани на Портала за обществени консултации и сайта на Агенцията по обществени поръчки. Всички заинтересовани лица са поканени да изразят становище по текстовете до 11.05.2015 г.

Както се отбелязва в мотивите към акта, проектът на нов ЗОП въвежда четири приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките. Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите. Законът обхваща дейностите, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и условията, необходими, за да се гарантира правилното им планиране.

Чрез проекта е разработен рамков закон, с което се цели постигане на устойчивост и намаляване на необходимостта от чести промени, които могат да засегнат съществени елементи на цялостната концепция. Така ще се осигури трайно съответствие на националната правна рамка с европейските директиви. Техническите въпроси, свързани с оперативното реализиране на възлагането, ще бъдат развити в правилник за прилагане на закона, който следва да влезе в сила едновременно с него.

Според авторите му, очакваните ефекти от приемането на закона са:
– съответствие на националното с европейското законодателство;
– облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес;
– снижаване на риска от корупция и злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки;
– оптимизиране работата на държавните институции.

Кратко представяне на проекта може а видите тук, а самите законодателни текстове – тук.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си