Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

65% от нередностите по оперативни програми са заради поръчки сочат от АФКОС, според ОСЕС 40% от нарушенията са на първите етапи на процедурите

65 % от докладваните нередности по оперативни програми от 2007 до 2014 г. са свързани с нарушения на проведена процедура за провеждане на обществени поръчки. Това сочи доклад на АФКОС на установените нередности при изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС в период 2007-2014 г., предаде репортер на БГНЕС.

Докладът беше представен пред членовете на Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, предаде репортер на БГНЕС. Резюмето сочи, че до ОЛАФ са изпратени 180 нередности по структурни и Кохезионен фонд през 2014 г. с обща стойност 35 млн. евро. До ОЛАФ са докладвани 28 нередности по земеделските фондове, които са на стойност 2,3 млн. евро.

За 2014 г. до ОЛАФ са докладвани съответно-по ОП „Регионално развитие“ – 76 нередности на стойност 14 млн. евро, ОП „Околна среда“-74 нередности на стойност 17 млн. евро, ОП „Административен капацитет“ – 11 нередности на стойност на стойност 2,5 млн. евро, ОП „Развитие на конкурентоспособността“ – 2 нередности за 100 000 евро, ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2 нередности на стойност 66 000 евро, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния -България – 10 нередности на стойност 753 000 евро, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България – 5 нередности на стойност 193 000 евро, Програма за трансгранично сътрудничество Сърбия-България – 12 нередности на стойност 24 000 евро, Програма за трансгранично сътрудничество Македония-България – 5 нередности на стойност 9 000 евро, Програма за трансгранично сътрудничество Турция-България – 4 нередности на стойност 28 000 евро., програма ФАР-20 нередности на стойност 1, 2 млн. евро, програма САПАРД – 10 нередности на стойност 6, 2 млн. евро.

Според заключението на доклада определени сектори са много по-проблематични от други. „Освен, че не усвояваме, както ни се иска европейските средства, съществуват и много злоупотреби, понякога и заради некомпетентност“, коментира председателят на подкомисията.

Същевременно, според годишния анализ за 2014 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ 40% от нарушенията при обществени поръчки са констатирани при началните етапи на процедурите. От документа, публикуван на страницата на агенцията е видно, че при проверка на 378 процедури за възлагане на обществени поръчки за миналата година, ОСЕС са направили предложения за налагане на финансови корекции при 203 договора по еврофондовете.

Одиторите посочват, че нарушенията не са констатирани от Управляващите органи по Оперативните програми. Финансовите корекции се отразяват на крайния резултат по усвояването на еврофондовете. Анализът не съдържа конкретна информация за размера на предложенията за налагане на „финансови корекции“.

Най-честите констатирани нарушения се отнасят до: нередности, свързани с подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществени поръчки (около 40% от проверените случаи); нередности, свързани с оценяване на получените оферти; нередности, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки.

„Предвид значителния брой на установените нередности, свързани с обявяването и документацията на обществената поръчка, препоръчваме засилването на предварителния контрол върху обществените поръчки, осъществяван от страна на бенефициентите и Агенцията по обществени поръчки. В допълнение, с цел ограничаване на грешките с финансово влияние, считаме, че бенефициентите, АОП, Управляващите органи и другите участници в управлението и контрола на средства по програми, финансирани от ЕС, следва да прилагат подхода за проверка на обществените поръчки на Одитния орган, одобрен от Европейската комисия и препоръчан и от нея за всички органи в системата“, препоръчват от ОСЕС.

Източник:

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си