Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Експерти настояват за електронни поръчки и повече граждански контрол при търговете

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП. Професионалната организация предлага засилен граждански контрол над обществените поръчки, кодифициране на правната уредба и ускорено въвеждане на електронни търгове.

Обществен контрол над обществените поръчки

Основно предложение на гилдията е създаването на постоянно действащ Национален съвет по методология и контрол на обществените поръчки. Според Сдружението в състава на този орган трябва да бъдат включени задължително и представители на различни неправителствени организации, за да се гарантира по-голяма прозрачност. „Функционирането на такъв обществен съвет, формиран по браншови и професионален признак, не само ще ограничи значително възможностите за злоупотреба, но и ще допринесе за повече експертиза при изготвяне на методологията по прилагане на закона”, коментира г-жа Анелия Георгиева, председател на НСЕОП.

Всички основни правила да бъдат в закона

Понастоящем в проекта на нов ЗОП се съдържат множество препратки към неоповестен към момента правилник за прилагане на закона, които засягат ключови аспекти от процеса по възлагане. От Сдружението предлагат първичната уредба в областта на поръчките да се съдържа изцяло в закона. Експертите вярват, че по този начин ще се спре недобрата практика законът да се „доразписва”, което под претекст за законотворческа гъвкавост всъщност постига предимно повишаване на правната несигурност.

Въвеждане на електронните поръчки

Сред ключовите инициативи на НСЕОП е и идеята за по-ранно въвеждане на задължителни електронни поръчки. От сдружението предлагат дигитализацията да се осъществява при поетапност на обхванатите аспекти от процеса по възлагане – най-напред за сключването на договор и подаването на заявки, след това за подаването на заявления за участие и оферти и т.н. Според експертите това е единствената реална гаранция за честна игра при постигане на максимален баланс между държавен, обществен и бизнес интереси.

За НСЕОП

НСЕОП е професионално сдружение на експертите в областта на обществените поръчки от страната, създадено в началото на 2014 година с цел да формира експертни мнения и позиции, с които да подпомага професионално политиките по разходване на публичните средства и целия процес на възлагане и контрол на обществени поръчки по най-добрите европейски практики. В него членуват експерти по ЗОП от държавната и общинска администрации, публичноправни организации и реалния сектор.

За допълнителна информация: http://nseop.org/

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си