Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуално

Новата програма "Добро управление" ще е под шапката на Министерския съвет

Новата програма “Добро управление” ще бъде под шапката на Министерския съвет и за нея пряко ще отговаря вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев предаде Mediapool. Това реши правителството, което одобри промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

С промените се създава нова дирекция – “Оперативна програма “Добро управление”. В нея ще се влеят сега съществуващите дирекции “ОП “Техническа помощ” в администрацията на Министерския съвет и “ОП “Административен капацитет” в Министерството на финансите.

Новата дирекция ще изпълнява функциите на управляващ орган на оперативна програма “Добро управление” през настоящия програмен период 2014-2020 г.

Създава се и самостоятелен отдел “Управление на проекти”. Чрез него ще се осигури администрирането на проекти по оперативни програми, по които администрацията на правителството е конкретен бенефициент.

Щатното обезпечаване на новите административни звена е за сметка на преструктуриране на администрациите на Министерския съвет и Министерството на финансите.

Новата програма “Добро управление” е наследник на действащите досега програми “Административен капацитет” и “Техническа помощ”. Програмата е с общ бюджет от близо 336 млн. евро, от които 286 млн. лв. е безвъзмездната помощ от Европейския социален фонд, а останалите се осигуряват от държавния бюджет.

Около 118 млн. евро са за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса. Акцентът е електронното управление и въвеждането на е-обществени поръчки, е-здравеопазване и е-митници.

С 30 млн. евро ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства, въвеждане на електронно правосъдие и за обучения в съдебната система.

Други 62 млн. евро са за обучения на държавната администрация, отговаряща за еврофондовете, както и на ползвателите на средствата. Част от парите ще отидат и за въвеждане на електронно кандидатстване и отчитане на проектите чрез информационната система ИСУН. Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи.

Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването ще става по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път.

Източник:
http://www.mediapool.bg/novata-programa-dobro-upravlenie-shte-e-pod-shapkata-na-ministerskiya-savet-news234277.html

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си