Актуално

Вицепремиерът Томислав Дончев: Законът за еврофондовете и новият ЗОП са критично важни

Сайтът Градът.bg обобщава впечатленията от двудневния форум за европейско бъдеще на градовете в гр. Габрово

Двата закона – проектът на закона за управлението на средствата от ЕС и на новия закон за обществените поръчки, са критично важни, заяви по време на форум в Габрово Томислав Дончев, зам. министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Двата текста са свързани, имат сходна функционалност и от тях се очаква по адекватен начин да управляват дистрибуцията или разпределението на средствата. От тези два текста реално зависи как и по какъв начин, по-бързо или по-бавно, по-добре или по-лошо през следващите пет години ще бъдат разпределени не по-малко от 50 и 60 млрд. лв. – от еврофондове, средства от държавния бюджет, както и на отделните сектори.
В рамките на два дни, на 14 и 15 май, фокусът на вниманието в рамките на конференцията на тема „Европейско бъдеще за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ е насочен в бъдещето, което се случва с решенията, които успяваме да формулираме и приемем като визия, за да постигнем онзи момент, в който ще можем с гордост да доказваме и говорим, че всички в България живеем в интелигентни градове. С тези думи кметът на Габрово Таня Христова приветства участниците в конференцията. Залата на ХГ „Христо Цокев“ се оказа тясна да побере присъстващите – над 100 участници – експерти, представители на общини, НПО, агенции, компании и др.
Участниците във форума се обединиха около тезата, че интелигентните градове не зависят толкова и само от богат финансов ресурс, а най-вече от интелигентни и отдадени на каузата хора, без значение дали са експерти, политици, най-вече граждани, които провокират ангажираност и настояват за решения в полза както на околната среда, така и на бъдещите поколения. Вторият ден от програмата бе изцяло посветен на европейското финансиране. Представени бяха оперативни програми за периода 2014 – 2020. Във форума взе участие Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР.

Проектозаконът за управление на средствата от ЕС е в междуведомствено съгласуване
През последните няколко месеца екипът на Томислав Дончев работи активно по усъвършенстване на подготвените от 2012 г. текстове. Темата за проект на закон за еврофондовете не е нова. За пръв път е лансирана от самия него през 2012 г. Още тогава на базата на опита и научени уроци в системата се стига до извода, че един от начините за адресиране на проблемите и за решаване на предизвикателствата е нова законова уредба, която да въвежда ред, прогнозируемост и яснота в системата. Поради редица политически турбуленции оттогава приемането му и окончателното изработване на текстовете се забавиха значително. Повече от година и половина разработването и приемането на подобен текст не беше приоритет.
Към момента има финален текст на закона, който вече е в режим на междуведомствено съгласуване, информира Томислав Дончев. С оглед по-скорошното му приемане е възможно да бъдат изпуснати широките публични консултации, каквито са били провеждани още в края на 2012 и 2013 г., като оттогава логиката не се е променила много.
Тъй като става дума за основния инвестиционен ресурс на държавата, с който ще се разполага в следващите 5-7 години, бяхме длъжни да променим нещата и единственият начин, по който счетохме, че това може да се случи, е приемането на специален закон за еврофондовете, поясни Дончев. Подобни нормативни актове работят и в други държави членки.
Редът за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи като обща рамка е част от закона, общите условия за допустимост на разходите, а така също и опита за балансиране правата на всички участници в системата. На база на предложените текстове целият процес от избора на проект до одобряване на разходите без драматичната тема за финансовите корекции става подсъден по реда на АПК, като първа инстанция са регионалните административни съдилища, втора е ВАС. Системата е в състояние да гарантира бързо правораздаване на всички жалби, които се появят. Предложението е финансовата помощ да се предоставя с административен договор след проведена административна процедура пред компетентния орган.
Според Томислав Дончев най-важното е, че с новия закон ще се въведе ред, за който надеждите са свързани с устойчивост, т.е. това са нови принципи, които няма да могат да бъдат спонтанно променяни. Яснотата, прогнозируемостта и предвидимостта на системата са критично важни за всеки участник, без значение дали е контролиращ орган за разпределянето на средствата или в позицията да превръща инвестициите в блага.
Според направено наскоро изследване 94% от заинтересованите страни считат, че има нужда от закон, и то с коментираните параметри.

Новият закон за обществените поръчки се очаква да влезе в сила от януари 2016 г.
Новият закон за обществените поръчки се очаква да мине през Народното събрание най-късно през есента, а от 1 януари 2016 г. да влезе в сила. Припомняме, че текстовете на двата проектозакона бяха подложени на обществено обсъждане след оповестяване на www.strategy.bg.
Новият закон е рамков, въвежда основните положения и принципи. Цялата динамика би могла и ще бъде обявена с правилник за прилагането, обобщи Томислав Дончев, който в хода на конференцията маркира няколко важни иновации в новия ЗОП – създава се легална правна основа за електронното възлагане и за пълна електронизация на процеса, което е сериозен опит да се намали бумащината. Всичко, което се е оформяло с различни документи и многобройни декларации, ще е част от единна декларация.
Друга новост е свързана с обръщане на реда при разглеждане на предложенията в обществените поръчки. Първо се отваря цената, след което останалите документи. Очаква се това да пести енергия и административно време специално по отношение на тази процедура. Целият закон е базиран на нов фактически подход като подредба, търсена е максимална смислова сходимост с директивите, така че ползването на закона, не само четенето му, да е до голяма степен интуитивно. Има предложен оптимизиран вариант за обжалване, промени има и в предварителния контрол, както и на контрола, който се прави до праговете, добавен е предварителен контрол на случаен принцип, като всяка  поръчка без значение на финансирането може да се окаже обект на предварителен контрол.
За членове на комисии ще могат да бъдат избирани външни експерти на случаен принцип. Предвижда се да се запазят някои от нещата, които не са въпрос на законодателство, а на текуща практика, ще има постоянно действаща междуведомствена работна група.
Настоящият текст на ЗОП към момента не работи и не изпълнява изначалните функции, за които е бил предназначен. Томислав Дончев го оприличи на многократно преправяна дреха, от която не може да се разберат началната кройка и началният цвят. Законът е сложен за прилагане. Ако през 2012 г. са се обжалвали 12 и 14% от обществените поръчки чрез пропорционален размер на въведените такси, за последната година процентът жалби е под 8, което означава двукратно намаляване. Томислав Дончев се надява, че с новия закон няма да има нужда от нов закон през следващите 10 години.

Преди новия закон се очаква промяна и в действащия ЗОП
Тя трябва да бъде гледана идната сряда от МС*, като веднага след това ще бъде представена на вниманието на парламента, информира Томислав Дончев. Промяната е свързана с възможността специализирани кооперации на хората с увреждания да имат резервирано участие в обществени поръчки. Това безспорно е добра практика, която в последните години поради либерализацията на режима отпреди повече от година води до редица щети. Там предложението е свързано с по-дисциплиниращ ред.
Втората голяма дилема е мястото на Агенцията по обществени поръчки. До момента тя е част от структурите към Министерството на икономиката. С предложението АОП се мести в Министерството на финансите.

*Забележка: Приемането на решение за одобряване проекта на ЗИДЗОП не бе включено в дневния ред на заседанието на МС от 20.05.2015 г. По всяка вероятност това ще се случи на следващото заседание на Кабинета.

Източник: http://gradat.bg/news/2015/05/18/2535339_vicepremierut_tomislav_donchev_zakonut_za/

Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си