Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 5, 2015 г.

Уважаеми читатели,

Приветстваме Ви на страниците на майския брой на списание ЗОП+. В това прекрасно време на пробуждане за ритмите на живота, новите енергии не подминаха и системата на обществените поръчки. Никак не случайно, именно в сезона на всеобщо възраждане бе отредено да се случи общественото обсъждане на проекта на нов ЗОП, около който са съсредоточени толкова много очаквания за поставяне на ново начало в сектора.

За да си припомним, че пролетта е и моментът, когато правим преглед на вече извървения път, припомняме си поуките от него и се разделяме със старото, за да освободим място за бъдещи позитивни промени, в разгара на дебата по новия закон бе лансиран и проект за спешни редакции на сега действащия ЗОП. И макар на пръв поглед този ход на събитията да бе изненадващ, законопроектът дойде като логичен отговор на отдавна назрялата и нетърпяща отлагане необходимост от преразглеждане на някои нормативни и структурни положения при поръчките. Този път във фокуса на измененията попадна преференциалното възлагане на предприятията на хората с увреждания – аспект от материята, който, както отбелязахме и ние в пространния си материал по темата, отдавна се бе превърнал в сериозно предизвикателство за всички.

Другата експресна промяна, дошла с вероятно последната ревизия на сегашния акт, бе свързана с институционална трансформация – АОП преминава в ресора на Министерство на финансите. Въпреки че тези модификации далеч не изчерпваха всички въпроси в настоящия закон, те безспорно имаха знаков характер. Ако не друго, те напомниха, че едно истински пълноценно ново начало може да бъде поставено само на основата на осъзнаване на пропуските от миналото и предприемане на нужните корекции. Защото за какъв преход към електронно правителство и дигитализация на възлагането можем да говорим, ако не сме изчистили същностни моменти по отношение визията за политиките и тяхното конкретизиране като цели, отговорни институции и функции, които следва да изпълнява всеки ангажиран с тези процеси.

Под знака на приключване на старото и подготовка за новото са и събитията, които протичат в системата за управление на средствата от фондовете на ЕС. В потвърждение на казаното дойдоха както отчетите за най-често допусканите грешки при поръчките с европейски средства от отминалия програмен период, оповестени от АФКОС, ОСЕС и АДФИ, респективно анонсите за възстановени суми по старите оперативни програми, така и чаканите новини за одобряване и стартиране на програмите от новия период.

Продължение на символиката около прехода от уроците на миналото към големите възможности на бъдещето са и статиите, които поместваме в настоящия брой. Сред тях водещо място заема материалът с продължение, посветен на изменението на договорите за обществени поръчки. Той разглежда как критиките към настоящата регламентация могат да се трансформират в насоки за едно оптимално използване на богатия инструментариум на поръчките в бъдеще. В съзвучие с това послание е и аналитичният преглед, който правим на проекта за спешни изменения на действащия ЗОП. Силуетът на броя допълват свързаната с темата за запазените поръчки позиция на сдружението на експертите в сектора и статията, хвърляща светлина върху длъжностните престъпления при обществените поръчки. Естествен завършек на очертаната композиция дава любимата на всички рубрика с казуси от реалната практика.

Приятно и ползотворно четене!

Екипът на Списание ЗОП+


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

(НЕ)ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ

Кога е допустимо изменението на договори за обществени поръчки, Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Актуалното в сектора на обществените поръчки
  • АНАЛИТИЧЕН КОМЕНТАР: Като за последно – преглед на проекта за ЗИДЗОП, публикуван за обществено обсъждане, ЗОП +
  • Официална позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки относно промените в правилата за преференциално възлагане на предприятия и кооперации на хора с увреждания, Йордан Халаджов
  • Длъжностни престъпления и възлагане на обществени поръчки, Петя Николова
  • Казуси от практиката, Анелия Георгиева

Материалите може да прочетете на страниците на списание ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com. Списанието може да закупите и от електронния ни магазин!

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си