Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Започва договарянето на дейности по новата ОП "Околна среда", очакваме одобрението ѝ от Брюксел до дни

Договарянето на дейности от новата програма „Околна среда“ 2014 – 2020 ще започне още преди тя да бъде окончателно одобрена от Брюксел, което обаче се очаква „буквално до дни“. Първата стъпка бе направена в сряда с подписването на предварително споразумение за изпълнение на дейности от „Проект за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ от регионалния министър Лиляна Павлова и екоминистъра Ивелина Василева.

Предварителното споразумение на практика ще позволи да се задвижат три основни дейности по този проект на обща стойност 38.5 млн. лв. С 35 млн. лв. ще бъде финансирано изработването на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП). Те трябва да ускорят инвестиционния процес, като се определят проектите от ВиК сектора, които ще се финансират от програмата. Надеждата на министрите е това споразумение да позволи обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания и формулярите за кандидатстване за еврофинансиране към тях да бъдат обявени още преди одобрението на самата програма.

ВиК проекти

Ще припомним, че за целите на новата програма 28-те области в България са приравнени на 28 водни територии, за всяка от които ще има асоциация по ВиК, която се управлява от областния управител. Всяка асоциация трябва да избере един оператор за тази територия, който ще бъде бенефициент по новата ОП „Околна среда“.  За да кандидатства по нея, той трябва да има регионално прединвестиционно проучване, обясни регионалният министър. По думите на Павлова, изработването на регионалните прединвестиционни проучвания е неотменимо условие, за да може България да получи безвъзмездно финансиране за инвестиции във ВиК сектора. Тя подчерта, че програма „Околна среда“ е основният източник на средства за инвестиции във ВиК отрасъла. Но дори да бъде усвоена цялата предвидена сума от 2.3 млрд. лв. в новия програмен период (целият бюджет на програмтаа е 3,5 млрд. лева), тя ще бъде крайно недостатъчна за сектора, тъй като за следващите 10 г. са нужни близо 11.7 млрд. лв. Екоминистърът Ивелина Василева допълни, че трябва да се помисли как европейското финансиране от основно да се превърне в допълващо.

Освен изготвянето на регионални проучвания подписаното споразумение ще позволи изпълнението и на други две дейности – предоставяне на консултантски услуги, които да подпомогнат разработката и мониторинга на изпълнението и качеството на РПИП, както и актуализация на стойността на публичните ВиК активи на териториите на всички 28 ВиК оператора с държавно участие.

„Голямата част от ВиК системите са строени преди повече от 30 г., заради което в момента имаме абсолютно нереални и подвеждащи стойности на активите на ВиК дружествата“, каза министърът. Тя обясни, че поради тази причина се налага да се преизчисли истинската стойност на всяко съоръжение, за да могат коректно да се начисляват амортизации и да се осигурят адекватни средства за неговата поддръжка. „Имаме огромни язовири за питейни нужди, но остойностени с 200 хил. лв.“, даде пример Василева.

Водна реформа

Относно напредъка на изпълнението на реформата във ВиК сектора министър Павлова отчете, че министерството е изготвило регионални генерални планове за ВиК за територията на цялата страна, с което са остойностени мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се осигури съответствие с евродирективите в областта на питейните и отпадъчните води. По отношение на ВиК асоциациите министърът заяви, че до момента а 24 от общо 29 асоциации са взели решения за сключване на договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на услугите с действащия на територията ВиК оператор.

Министър Павлова съобщи още, че шестнайсет области у нас ще бъдат първите бенефициенти, които ще получат финансиране за реформа на ВиК системите си по новата оперативна програма.

В очакване на новата ОПОС

Както стана ясно през последните месеци, Европейската комисия постави условия пред България, за да тръгне новата програма: окрупняването на сектора по области, ВиК дружествата да движат проектите и да бъдат направени прединвестиционни проучвания, които да спрат инвестициите „на парче“. Скоро бе оповестено, че от 28-те водни територии 16 са изпълнили всички изисквания и могат да подготвят прединвестиционните проучвания. Тъй като реформата не е приключила, Брюксел разреши на България да започне работата по няколко „ранни“ водни проекта за около 300 млн. лв., за да не прекъсва инвестиционният процес.

Време за равносметки

Лиляна Павлова обясни, че по ОП „Регионално развитие“ за стария период процентът усвоени средства е над 85 на сто. Най-рисковите проекти са сведени до около 30. В петък Комитетът за наблюдение ще даде мандат всички общини, които имат готови резервни проекти, да започнат да ги реализират. По думите на Павлова това ще гарантира, че ако някой от рисковите проекти не се случи или остане за изпълнение през следващата година, няма да има загуба на средства по програмата.

Ивелина Василева изрази увереност, че по ОП „Околна среда“ усвоените средства ще надминат 90%. Реалното разплащане към бенефициентите с днешна дата надминава 83% от бюджета на програмата, съобщи екоминистърът.

Източници: www.capital.bg, www.investor.bg, Градът.bg
Снимка: БТА

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си