Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Спират парите за транспорт на общини, които не са провели процедури за превози по автобусни линии

Правителството прие нова наредба, в която е предвидено, че се спират средствата за компенсации и субсидии на общините, които не са провели процедури за възлагане на превози по автобусни линии по реда на Закона за обществените поръчки или по реда на Закона за концесиите. Това условие е задължително в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 на ЕК, съобщава правителствената пресслужба.

Държавата компенсира общините при превозите на пътници, които имат право да пътуват с намаление, както и поддръжката на услугата в отдалечени и труднодостъпни райони. До момента първоначалното разпределение на компенсации и субсидии на общините се извършваше на база броя правоимащи лица и отчетна информация. Това водеше до неизползването на пълния размер от средствата за дадени общини и недостиг за други. След приемането на наредбата разпределянето на средствата ще се извършва и на база реалното им усвояване през предходните години.

След отчета за деветте месеца на годината общините, на които са преведени повече средства от реално изразходваните за този период, ще възстановяват разликата своевременно, за да може тя да бъде веднага разпределена на другите, на които не им достигат средства.

Въведени са нови приложения, съдържащи образци на справки, съгласно които общините предлагат пробег по градски основни линии и междуселищни автобусни линии за субсидиране. Въвеждат се и единни образци за цялата страна на картите за пътуване с автобус с намалени цени за ученици и пенсионери. Уеднаквяването на тези документи ще помогне за лесното им разпознаване и ще улесни контролните органи, тъй като до сега нямаше единен образец, а всеки превозвач ползваше свой собствен. Абонаментните карти за безплатно пътуване вече ще се издават от общината или от оправомощено от нея лице.

С цел осигуряване на безопасността и сигурността на децата и учениците, в постановлението изрично е предвидено, че груповите пътувания на децата до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите за „случаен превоз”. Прекратява се възможността за заобикаляне на изискванията, съгласно които пътуването се извършва задължително в светлата част на денонощието от водачи, които имат най-малко 2-годишен професионален опит и са на възраст не по-малка от 25 години, а автобусите е необходимо да са преминали допълнителни прегледи.

Промените се въвеждат с одобрено ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите и изменение в ПМС 66/1991 за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си