Актуално

КЗК предлага да се преосмислят някои текстове от проекта на нов ЗОП

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е готова със становището по проекта за нов Закон за обществените поръчки, поискано от вицепремиера Томислав Дончев. В него обаче са посочени някои противоречиви текстове, коментира сайтът Investor.bg.

На първо място, в предложението има неясноти относно акта за възлагане на поръчката, възможностите за промени в заданието, както и кой точно е обжалваемият пред КЗК акт на възложителя, ако някой от участниците в процедурата има възражение относно провеждането й.

Регулаторът критикува още и предвидената възможност за устна комуникация при възлагането на обществени поръчки. Според становището на КЗК тази възможност може да създаде опасност от злоупотреби и да доведе до нарушение на принципа на разнопоставеност. Това може да възпрепятства ефективната конкуренция и затова предложението е устната комуникация като възможност да отпадне.

В законопроекта подробно са разгледани случаите, в които участниците в тръжна процедура могат да искат разяснения от вложителя относно поръчката. Законодателят обаче е пропуснал да отрази в какъв срок възложителят е длъжен да даде исканите уточнения. Това може да рефлектира пряко върху правата и на заинтересованите лица и възможността им да участват в процедурата, пише КЗК.

Регулаторът настоява и недвусмислено да се определи дали възложителите трябва задължително да обявят прогнозна стойност на поръчката или не, защото има противоречиви текстове в тази насока в проекта за закон.

Комисията е открила и множество несъответствия в условията за допустимост, както и изискванията за допустимост на кандидатите в търговете за обществени поръчки.

Текстовете на законопроекта предвиждат още отстраняване на кандидати, които имат данъчни задължения. Това трябва да бъде доказано от акт на компетентен орган или от възложителя „с подходящи средства“. Според КЗК обаче е излишно да се вменява на възложителите доказване на задължения, при положение че в България съществуват компетентни органи, които установяват липсата или наличието на данъчни задължения и доказват това с актове.

Регулаторът предлага още и да отпадне възможността при наличието на данъчни задължения участниците да не бъдат отстранявани при наличие на обществено значение. Причината е, че няма ясни обективни фактори, които да очертават границите на обществения интерес.

Проектът предвижда още при положение, че някой от участниците даде с 20% по-ниска цена спрямо средното равнище в останалите оферти, кандидатът да даде писмена обосновка на по-ниската цена. От друга страна обаче законът не предвижда изрично отстраняване на участника, който не може да обоснове по-евтината си оферта.

Уточняването на информацията пък може да доведе до неравноправно третиране между участниците в процедурата.
Комисията иска да бъдат прецизирани и текстовете, които предвиждат договаряне без предварително обявяване на процедурата при липсата на конкуренция поради технически причини.

Решението на КЗК със становището по законопроекта може да видите тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си