Актуално

Мащабна поръчка за археологически проучвания вещае край на драмите при пътното строителство

Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти” НКСИП стартира открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни проекти”. Предметният обхват на поръчката включва трасетата на магистралите “Струма”, “Хемус” и “Черно море”.

Обявената обществена поръчка е с цел да се извърши издирване на археологически обекти, археологическо наблюдение и археологически разкопки, и установяване наличието на археологически структури по трасето на транспортни инфраструктурни обекти. Срокът за изпълнение е 48 месеца, а прогнозната стойността на дейностите е 15 млн. лева без ДДС. Изпълнението им се финансира от ОП “Транспорт и транспортан инфраструктура” 2014 – 2020.

Предвижда се да бъдат избрани до трима изпълнители, като условието към тях е  през последните три години да имат изпълнени поне две проучвания за общо 500 хил. лв.

Изборът ще става според предложения срок на изпълнение и цената, всяко с равен брой точки.

Оферти за участие се приемат до 27 август. Пълната информация е налична на сайта на НКСИП. Заключенията на АОП по осъществения предварителен контрол на процедурата може да видите и тук.

Предварителните очаквания в експертните среди са с тази поръчка да се сложи край на големите забавяния при строежа на стратегически обвекти от пътната инфраструктура, дължащи се на открити в хода на работите артефакти от минали исторически епохи. Запознати припомнят, че години наред именно археологическите проучвания се оказваха препъникамъка при големите проекти за пътни строежи. Около тях възникнаха и редица спорове относно приложимостта на ЗОП и възможностите за намиране на ефективно и законосъобразно решение, което едновремено да отчете нуждите за съхранение на културно-историческото наследство и потребността от усвояване на средствата от ЕС за развитие на инфраструктурата и всички свързани с това ползи за обществото.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си