Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

ЕК одобри програмата за трансгранично сътрудничество "България-Турция"

На 22 юли 2015 г. Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция”, съобщиха от МРРБ. Тя е една от общо  петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва през периода 2014-2020 година.

Териториалният обхват на програмата включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на границата между двете партниращи държави, а именно: областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция.

Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави.

Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси, като разпределението на средствата по тях е както следва:
∙        Приоритетна ос 1 “Околна среда” – 45%;
∙        Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” – 45%;
∙        Приоритетна ос 3 “Техническа помощ” – 10%.

Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена през септември 2015 година.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища, неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените).

Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, а Министерство по европейските въпроси на Турция изпълнява функциите на Национален орган. Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в гр. Хасково, България, а на територията на Турция в град Одрин ще функционира клон на секретариата.

С одобрението на новата програма се дава възможност за стартиране на съвместни инициативи с оглед навременното и успешно постигане на заложените в нея цели и очаквани резултати.

Източник: Gradat.bg
Снимка: Capital.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си