Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Кабинетът даде зелена светлина и на закона за еврофондовете

Седмица след положителното становище по новия закон за обществените поръчки, на заседанието си днес, 29 юли, Министерският съвет одобри и закона за еврофондовете. По първоначален план текстовете трябваше да бъдат гласувани от Народното събрание през пролетта. Както посочва пред “Монитор” Томислав Дончев, забавянето е дошло от необходимост от доработване на текстовете.

По думите на вицепремиера сегашният вариант е много по-зрял. Той обясни, че кабинетът възнамерявал да разгледа закона още миналата сряда. Това, което осуетило плановете е спор с Министерството на финансите за една от главите – тази за финансовите инструменти.

Както се отбелязва в съобщението на правителствената пресслужба, проектът очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции.

Законопроектът създава регулация на национално ниво, приложима за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014- 2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията на сегашния програмен период.

Проектът на Закон за управление на средствата от европейските фондове има за цел да създаде предсказуемост на средата и да определи ясно институционалната рамка и основните взаимоотношения както между органите в системата за управление и контрол, така и между тях и бенефициентите. Чрез Закона се намалява административна тежест и се осигурява правна сигурност на бенефициентите, включително защита на техните права. Създава се регулация, която цели уеднаквяване на основните процеси по отношение на програмите, финансирани от петте Европейски структурни и инвестиционни фонда.

От МС  напомнят, че проектът беше разработен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на заместник министър- председателя по европейските фондове и икономическата политика. В работната група взеха участие представители на изпълнителната и съдебната власт, социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България. Актът беше обсъден на редица срещи на експертно и политическо равнище в рамките на администрацията, както и с ключовите партньори. Преди одобряването от Министерския съвет, законопроектът беше публикуван и на портала за обществени консултации .

Както вече бе отразено в медиите, в първия вариант на закона се запазваше кресло за министър или вицепремиер по еврофондовете. В новия вариант е заложено и създаване на съвет на управляващите органи и контролните звена към ресорния член на кабинета. Съставът му ще се определя с негова заповед. В съвета ще се осъществяват обмен на информация, координация и сътрудничество за повишаване ефективността на контрола и подобряване на управлението на средствата от ЕС.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си