Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Актуално

КЗК отмени избора на одитор за европарите в земеделието, задава се нов цайтнот

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните, с което е открита процедура за определяне на Сертифициращ орган за плащанията, които прави Държавен фонд “Земеделие” с европейски средства. Фондът изпълнява ролята и на разплащателна агенция. Сертифициращият орган трябва да прави одит на изплащаните по европейски проекти средства в периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.

Решението на първоинстанционния орган по обжалване идва след подадена жалба от “Делойт България” ЕООД. В хода на проучването от КЗК установяват, че министърът се е позовал на насоките на Европейската комисия, но не ги е предоставил в техническата спецификация, което според Комисията се явява съществен недостатък. Така участниците са били принудени да подпишат декларация, че ще се съобразяват с документ, с чието съдържание ще се запознаят впоследствие. С допуснатия пропуск в документацията за потенциалните участници не е възможно да спазят Закона за обществените поръчки (ЗОП), който изисква да се подготвят оферти, които да отговарят на одобрените от възложителя условия.

Комисията констатира и, че методиката за оценка на предложенията не съответства на изискванията на ЗОП и на практика не дава възможност за обективен избор на изпълнител на обществената поръчка. Видно от мотивите към Решение №577/15.07.2015 г., методиката е неясна и не съдържа указания за присъждане на оценката по някои от заложените показатели.

След това развитие на процедурата има риск да се повтори ситуацията от преди две години. Запознати припомнят, че тогава изборът на одитор за периода октомври 2013 г. – октомври 2014 година бе значително забавен от четири неуспешни обществени поръчки. Така пред угрозата да бъдат изложени на риск близо 2 млрд. лева изплатени евросубсидии, Министерството на земеделието обяви пряко договаряне и покани четирите най-големи одиторски компании – Ernst & Young, KPMG, Deloitte и PricewaterhouseCoopers. Процедурата спечели Deloitte, която предложи най-ниска цена.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си