Актуално

ЕК одобри и програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

Европейската комисия одобри и последната програмата за трансгранично сътрудничество, която се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството –  Програма „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония“.

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS,  разположени на границата между двете партниращи държави: областите Благоевград и Кюстендил за територията на Република България и еквивалентните от ниво 3 по NUTS региони: Североизтичен, Източен и Югоизточен за територията на Република Македония.

Общият бюджет на програмата възлиза на 19 461 687 евро. От тях 16 542 434 евро (85%) се предоставят от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ), а 2 919 253 евро (15 %) са национално съфинансиране, осигурено от двете партниращи си държави. Със средства от нея ще финансират проекти в областта на околната среда, развитието на туризма и подобряване на конкурентоспособността на трансграничния регион.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба. Такива могат да бъдат местни/регионални/национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища, неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените.

Първата покана за набиране на проектни предложения предстои да бъде публикувана в началото на месец септември 2015 г.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си