Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Над 10 млн. евро ще си разделят 32 общини за енергийна ефективност

Проектите се финансират по т.нар. Норвежка програма, а безвъзмездната помощ е между 170 хил. и 500 хил. евро

 

Министерството на енергетиката подписа договори за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради с 32 общини на обща стойност 10.440 млн. евро, съобщиха от ведомството, цитирани от Капитал. Проектите се финансират по линия на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ (т.нар. Норвежка програма).

Проектите
По грантовата схема за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради се финансират проекти за замяна на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации, както и за използване на слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия. Безвъзмездната помощ е между 170 хил. и 500 хил. евро, а бенефициенти са държавата и общините. Общо 85 проектни предложения бяха получени по тази грантова схема. От тях са класирани 57 проекта. Поради сериозния интерес сред общините Министерството на енергетиката в качеството му на програмен оператор по програмата е направило постъпки освободени или недоговорени средства от други схеми в размер на около 3.4 млн. евро да бъдат прехвърлени към мярката за енергийна ефективност.

Програмата
Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, наричана още Норвежка програма, се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България, от една страна, и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, от друга. Средствата по програмата са в размер на 15 600 288 евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ и 15% – национално съфинансиране. Министерството на енергетиката е програмен оператор от българска страна, а дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия – от страна на донора.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си