Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуално

222 милиона евро за укрепване на сътрудничеството и проекти в региона на река Дунав

Насърчаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика – това ще бъде в центъра на новата “програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав”, която бе приета днес, се посочва в съобщение на представителството на ЕК в България.

Програмата ще подкрепя транснационални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Нейният географски акцент е идентичен с този на стратегията, т.е. покриват се региони от 9 държави – членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията за участие в тази програма.

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: “За мен днес беше удоволствие да приема програмата. С тематичните си приоритети и подкрепата, която оказва за управлението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав, тя е предназначена да допринесе пряко за успешното прилагане на тази стратегия. Програмата следва да помогне на участващите в нея държави да разработят проекти с осезаемо и положително въздействие, които ще им позволят да бъдат и по-нататък привлекателни места за живеене, учене, работа, туризъм и инвестиране”.

За транснационални проекти в басейна на река Дунав ЕС ще инвестира над 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Първата покана за представяне на предложения ще бъде пусната през есента на 2015 година. Стартовата проява ще се състои на 23 и 24 септември в Будапеща.

Транснационалната програма за региона на река Дунав се гради върху четири тематични приоритета:
1) Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството;
2) Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси;
3) По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност;
4) Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, като например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и други.

За управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав бе определена Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Дейностите на партньорите по проекта ще бъдат съфинансирани с до 84 процента.
ЕФРР има за цел да засили икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез намаляване на дисбалансите между регионите му. В периода 2014-2020 година фондът ще инвестира над 199 милиарда евро в регионите на Европа.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си