Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Други обучения

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА – ЕСЕН 2015

seminar

В наситения на събития в областта на поръчките сезон, ние от списание ЗОП+ сме Ви приготвили амбициозна обучителна програма, която да отговори на закономерно високите очаквания към медията и да Ви даде всички знания и умения, които да затвърдят и разгърнат професионалната Ви компетентност на възложители, изпълнители и експерти по обществени поръчки. Очаквайте подробности за отделните обучителни събития!

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: КАЗУСИ, ПРАКТИКА, ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИИ И ОФЕРТИ, РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

ХОТЕЛ СВЕТА СОФИЯ ****

гр. СОФИЯ, 19 – 20 ноември 2015 г.

1_big

 • АКЦЕНТИ: Казуси и практика по прилагане на ЗОП, определяне на критериите за подбор и методиките за оценка, изисквания при подготовка на офертите, често срещани нарушения и грешки при възлагане обществени поръчки, недопускане налагането на финансови корекции
 • ЛЕКТОРИ – водещи специалисти с дългогодишен практически опит:
  – Антоaнета Първанова – експерт по обществени поръчки
  – Ивайло Стоянов – гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
  – Иван Костовски – юрист, експерт по обществени поръчки
  – Кремена Хараланова – съдия във Върховния административен съд

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: КАЗУСИ, ПРАКТИКА, ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИИ И ОФЕРТИ, РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ ****

гр. СОФИЯ, 17 – 18 декември 2015 г.

CentralHotelForum

 • АКЦЕНТИ: Казуси и практика по прилагане на ЗОП, определяне на критериите за подбор и методиките за оценка, изисквания при подготовка на офертите, често срещани нарушения и грешки при възлагане обществени поръчки, недопускане налагането на финансови корекции
 • ЛЕКТОРИ – водещи специалисти с дългогодишен практически опит:
  – Антоaнета Първанова – експерт по обществени поръчки
  – Ивайло Стоянов – гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
  – Иван Костовски – юрист, експерт по обществени поръчки
  – Цветелина Попова – Директор на Дирекция “Обществени поръчки и концесии” на КЗК

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ: НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ –
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА

ГРАНД ХОТЕЛ ВЕЛИНГРАД *****
гр. Велинград, 09 – 11 декември 2015 г.

GrandHotelVelingrad

 • АКЦЕНТИ:
  – Новият Закон за обществените поръчки;
  – Казуси при възлагане на обществени поръчки;
  – Нови изисквания към участниците и при подготовката на офертите;
  – Практика по обжалване на обществени поръчки;
  – Недопускане на финансови корекции;
 • ЛЕКТОРИ – водещи специалисти с дългогодишен практически опит:
  – Антоaнета Първанова – експерт по обществени поръчки
  – Ивайло Стоянов – гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
  – Иван Костовски – юрист, експерт по обществени поръчки
  – Цветелина Попова – директор на Дирекция “Обществени поръчки и концесии” на КЗК
  – Кремена Хараланова – съдия във Върховния административен съд

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ ****
гр. СОФИЯ, 03 – 04 декември 2015 г.

central-hotel-forum-conference

 

 • ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ – предназначено за  нуждите на експертите по управление на европейски средства,  ръководителите на организации от публичния и реалния сектори; обучението ще се проведе чрез практически модули и експертен коментар от водещи лектори и практикуващи специалисти, позволяващ обмяна за знания, мнения и опит по ключови казуси от управлението на европейските средства и недопускане налагането на финансови корекции
 • АКЦЕНТИ:
  –  Практика за работа с информационната система ИСУН 2020;
  – Подаване на проекти, управление и верификации;
  – Закон за управление на европейските средства. Анализ и приложение;
  – Одит на средствата от европейските фондове. Практика и често срещани основания за налагане на финансови корекции
 • ЛЕКТОРИ – водещи специалисти с дългогодишен практически опит:
  – Георги Стратиев, експерт в Дирекция „ИСУСЕС“ в Министерския съвет
  – Александър Йоловски, експерт по управление на европейските средства – ОП „Административен капацитет“ и ОП „Добро управление“
  – Дора Бурова, одитор в ИА „Одит на средствата от ЕС“

SeminarView

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:

Телефони: 0878 610 7050878 279 180E-mailzopplus@gmail.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си