Актуално

Парламентарната регионална комисия също одобри Закона за еврофондовете

Без дебати депутатите от парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление приеха на първо четене новия Закон за управление на средствата от Европейския съюз, съобщава Investor.bg.

Законът вече мина в комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, която е водеща в процедурата по приемането му, и в комисиите по правни въпроси и по европейските въпроси.

Подготовката и приемането на специален закон за еврофондовете бяха замислени още по време на предишното правителство на Бойко Борисов. Заради смяната на властта обаче работата по законопроекта беше “замразена” и тръгна отново към края на миналата година по идея на вицепремиера в служебното правителство на Георги Близнашки Илияна Цанова.

Първоначалните планове бяха текстовете да влязат за обсъждане от парламента още миналата пролет. Те обаче не се осъществиха заради забавените съгласувателни процедури.

Новият закон няма да въвежда генерални промени в системата на управление на еврофондовете. Министерският съвет ще има шест месеца да подготви подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на закона, след приемането на текстовете.

За управлението на средствата от ЕС се предвижда да отговарят Министерският съвет, заместник министър-председател или министър на европейските фондове и министърът на финансите.

Един и същ управляващ, сертифициращ или одитен орган може да бъде определен за няколко оперативни програми. Ще се допуска също така управляващият, сертифициращият и одитният орган да бъдат част от една и съща администрация, поне доколкото това е приложимо и съобразно европейското законодателство и при зачитане на принципа за разделение на функциите на звената.

Управляващите органи ще могат да започнат проверки за нередности по собствена инициатива при съмнения за нарушения или по сигнал, като ще поддържат и регистър на сигналите за нарушения. Финансова корекция задължително ще се налага в случаите на установен конфликт на интереси на бенефициента, при нарушаване на правилата на държавната помощ, за нарушаване на принципите на устойчивото развитие, за неизпълнение на мерките за информация и комуникация.

Финансовите корекции ще може да се налагат за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или отделен разход, като на практика може да се отмени изцяло финансовата подкрепа от еврофондовете, записано е в новия закон.

Предвидени са и санкции за длъжностните лица в органите за управление и контрол, които не спазват предвидените в закона срокове.

Регламентират се и конкретни срокове за авансовите, междинните и окончателните плащания. За отпускането на безвъзмездна финансова помощ се предвижда сключването на административен договор. Въвежда се и изпълнението на системни проекти и отпускането на бюджетни линии за по-плавно и бързо изпълнение на програмите.

С новите разпоредби се стандартизират и процедурите по оперативните програми. Гарантира се и съдебната защита на бенефициентите, като обжалването на финансовите корекции ще става по реда на АПК.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си