Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Статии и материали

ТВЪРДЕ ХУБАВО, ЗА ДА Е ИСТИНА: Пресмятане на отклонение от средната стойност на предложенията на останалите участници по показател за оценка при прилагане разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП

trojan-horse1

Едно от предизвикателствата, с които се сблъскват експертите в практиката по прилагане на действащото законодателство в областта на обществените поръчки е свързано с преценката за наличие на нереално изгодна оферта от участник в тръжна процедура. Нормативно това е регламентирано в разпоредбата на чл. 70 от ЗОП. Както е добре известно, с нея се въвежда задължение на оценителните комисии да изискат писмена обосновка от участника във всички случаи, когато са налице съответни индикации за подаване на такава благоприятна оферта.

В посочената разпоредба законодателят въвежда и изричен количествен критерий, на база на който да се прецени дали е налице такава хипотеза или не. Видно от текста на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, обосновка се иска “когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”. Тази норма претърпя множество изменения във времето и така достигна до настоящата редакция, в която е отразено виждането, утвърдено и в трайната практика на органите по обжалване, че правилото намира приложение не само по отношение на предлаганата цена, но и спрямо всеки друг показател при критерий “икономически най-изгодна оферта”, който има цифрово изражение (такива са например срок за изпълнение, гаранционен срок и др.).

Един от аспектите на разглежданото правило, който остана неизменен през годините въпреки модификациите на нормативния текст, са затрудненията при изчисляване на визираното отклонение на конкретно предложение от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. За да подпомогнем преодоляването на тези затруднения, представяме изчислителен алгоритъм, спазването на който гарантира законосъобразното прилагане на чл. 70 от ЗОП.

Целия файл с алгоритъма за изчисление може да видите тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си