Актуално

Правителството одобри програмата за рибарския сектор

Сега България очаква разрешението на ЕК, за да може да освободи ресурса от 113.5 млн. евро

Кабинетът одобри и изпрати за утвърждение в Брюксел втори вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), която ще се прилага в България в периода 2014 – 2020 г. Това се случи, след като първата версия, изпратена в ЕК, беше върната с над 270 забележки в началото на годината. Коментарите на комисията акцентираха върху липсата за визия и стратегия за развитието на сектора, но и на нестандартните предложения като това чрез нея да се подпомага развитието на круизен туризъм. Така рибарската програма остана единствената, която все още не беше одобрена, а прекрояването й отне близо девет месеца, с което закъснението на старта е вече почти две години.

Новите приоритети в рибарството

Бюджетът на ПМДР е 113.5 млн. евро, от които 88 млн. идват по линия на европейската подкрепа. Средствата ще бъдат разпределени в шест приоритетни области и 23 мерки, като само две от областите са насочени към администрирането и контрола на рибарския сектор, а не към бизнеса. По програмата ще могат да се правят подобрения на пристанищната инфраструктура, финансиране е предвидено и за повишаване на защитата на застрашени видове и хабитати в “Натура 2000” и преминаване към биологично производство. Най-голям интерес се очаква да има към мерките за инвестиции и модернизиране на аквакултурни стопанства, преработката и диверсифициране на дейностите извън търговския риболов и подпомагането на нови производители. “Ако програмата тръгне, е много важно отварянето на мерките за бизнеса да се случи още в първите месеци на годината, макар че това няма да е много лесно предвид документалната подготовка”, казва Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти. Той обяснява още, че заради голямото закъснение вече има производители, които са направили инвестициите в строителството на предприятия или в оборудване за своя сметка, и дали ще има загуби в края на периода зависи от управляващия орган и колко бързо той ще подготви наредбите по мерките.

Повече за бизнеса

“Това е доста нелепа ситуация. За бизнеса да има ресурс, но той да не може да се ползва”, казва Господинов.
Исканията, които Асоциацията на производителите на рибни продукти е поставила още през август, са при корекциите преди изпращането на втората версия на програмата да се определи и по-голям бюджет за аквакултури (22% от общия на ПМДР) и преработка (20% от средствата). “Неофициално получихме информация, че е имало разместване по мерките, и се надяваме, че това се е случило”, обяснява Господинов.
В съобщението, разпространено от Министерския съвет, се посочва, че за аквакултури и модернизация предвиденият финансов ресурс е 36.21 млн. евро, или над 30% от целия бюджет на ПМДР. 25.5 млн. евро е финансирането по мерките за подобряване на рибарската инфраструктура и диверсификация на дейностите, а 12.7 млн. евро са средствата за преработка, създаване на организации на производителите и др. Йордан Господинов подчерта, че за разлика от зърнения сектор рибарството произвежда и изнася продукти с добавена стойност и създава много работни места.

Източник: Капитал

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си