Актуално

Нова агенция към агроминистерството ще заверява субсидиите за земеделие

Така ведомството на Десислава Танева ще търси изход от ситуацията с проблемните поръчки за избор на одитор

Нова агенция към агроминистерството ще заверява евросубсидиите за фермерите. Това става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”.

В съобщението по този повод се казва, че според еврорегламентите сертифициращият орган, който одитира разплатените евросредства за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган, изборът се прави чрез публична процедура за възлагане на обществена поръчка.

Сертифициращият орган представя становище за годишния финансов отчет на Разплащателната агенция. Това е задължително условие на Европейската комисия за ползването на субсидиите. До момента Министерството на земеделието и храните (МЗХ) избираше одитор чрез търгове по Закона за обществените поръчки.

Поръчките за избор на одитор обаче стана традиция да се съпровождат от множество усложнения. Припомняме, че през 2014 г. след поредица от провалени търгове се наложи одиторът да бъде избран с пряко договаряне, за да не загуби България евросредствата за земеделие, платени за периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г. Според бившия служебен агроминистър Васил Грудев една от причините за провала на търговете тогава е била липсата на капацитет в МЗХ.

Проблемът се повтори и през 2015 г. Отново след обжалване и спиране на търга агроминистерството избра с договаряне без обявление одитор за периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2015 г.

В доклада към проекта за създаването на новата агенция се казва, че забавянето в бъдеще може да бъде избегнато, ако публичен орган прави сертификационен одит. Така според вносителите ще отпадне рискът от недопускането на неблагоприятни за страната последици, което означава загуба на европари.

Бъдещата Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” се планира да бъде второстепенен разпоредител с бюджет към агроминистъра.

Новата структура ще изпълнява функции на Сертифициращ орган за Разплащателната агенция за изплатени средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР).

Източник: Investor.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си