Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Други обучения

Професионално обучение за кандидати и участници в тръжни процедури: Новият Закон за обществените поръчки и Правилника за прилагането му

Conference

София, 16 – 17 юни 2016 г.

Уважаеми колеги,

След дълго обсъждане, резултатите от мащабната законодателна реформа в областта на обществените поръчки са пред нас под формата на нови правила, които вече трябва да прилагаме. Многото нови положения в ЗОП и ППЗОП, а и значимите промени, които са претърпели голяма част от познатите разпоредби, неминуемо пораждат редица въпроси и предизвикателства в практиката. Това означава само едно – необходимо е да се премине през процес на учене.

Именно това Ви предлагаме и ние. Съобразявайки се с нарасналите потребности от висококачествени практически обучения по материята, както и отчитайки специалния интерес от страна на кандидатите и участниците в процедури по ЗОП, медията организира профилирано събитие, съобразено с потребностите именно на тази аудитория от експерти. По този начин ще окажем подкрепа в прехода към новата нормативна уредба и на колегите от страната на предлагането, т.е. всички тези, от които зависи да се изготвят качествени и конкурентни оферти за удовлетворяване на търсенето от публичния сектор – необходимо условие за ефективното разходване на обществените средства.

На обучението ще разгледаме най-важните промени в новите ЗОП и ППЗОП, ще търсим отговори на въпросите къде и как правилата за възлагане са променени и какви отражения има това при участие в тръжни процедури. Ще коментираме кои изисквания следва да се разглеждат като ограничителни и как да се защитим ако се натъкнем на такива. Ангажираните от нас опитни лектори и специалисти по възлагане на обществени поръчки ще разяснят как да изготвим оферта, какви нови моменти можем да очакваме при провеждането на процедурите и как да сме готови за различни сценарии от практиката. Специално внимание ще бъде обърнато и на обжалването по новия ред. Всичко това, за да могат Вашите въпроси да намерят решение, а Вие не просто да научите за измененията, но да си тръгнете с нови умения, които да Ви носят успех в тръжните процедури по ЗОП. А и за да се убедите, че ЗОП+ означава обществени поръчки със знак плюс!

Очакваме Ви!

 

ДОМАКИН НА ФОРУМА

PHMLogo2

ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА ***
гр. София, ул. “Незабравка” 25

PHM COnferenceHall

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

  • КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ
  • НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
  • ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА И ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИТЕ
  • НОВИ МОМЕНТИ В ТРЪЖНИТЕ ПРОЦЕДУРИ – ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ, ХОД НА ПРОЦЕДУРИТЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
  • ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЖАЛВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  • НОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ГАРАНЦИИ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Part of body of business man who takes out business card from the pocket of business suit, copyspace

ВОДЕЩИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт по обществени поръчки

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 245 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе паузи и работен обяд, обучителни материали, сборник нормативни актове с новия ЗОП и ППЗОП, образец на ЕЕДОП и други.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

PHMoskva4

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си