Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Нова агенция ще одитира харченето на европари в земеделието

Нова агенция към Министерство на земеделието и храните ще сертифицира средствата от европейските земеделски фондове, реши Министерският съвет. Тя ще има статут на изпълнителна агенция и ще се казва „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Агенцията ще проверява верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на България. Както и направените авансови плащания, получените гаранции, интервенционните резерви, както и сумите за получаване.

Агенцията ще изготвя доклад със своите констатации за одитирания период, както и допълнителни доклади след искане и указания на Европейската комисия. Структурата ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Новата структура ще е оперативно независима както от Разплащателната агенция, така и от органа, който я е акредитирал. Издръжката й ще се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Числеността на персонала ще бъде 22 щатни бройки, като изпълнителният й директор ще се назначава от министъра на земеделието и храните, съгласувано с министър-председателя.

Източник: Монитор

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си