Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Минали броеве

Брой 4, 2016 г.

Скъпи читатели,

След дузина години служба ето че дойде времето приетият през 2004 г. Закон за обществените поръчки да отстъпи мястото си на нов акт и да остане само част от историята.

Началото на закона, действал до 15 април, бе изпълнено с ентусиазъм и вяра в едно светло европейско бъдеще, виждано като единствен изход от сенките на тежко наследство. Бъдеще на възприемане и присъединяване към един по-добър ред, който да донесе жадуван просперитет, сигурност и справедливост. Част от този ред бяха и европейските правила за възлагане на обществени поръчки, които с готовност и усърдие въведохме в националното си право.

Годините минаваха и усилията ни се увенчаха с успех – България стана пълноправен член на Европейския съюз. С това обаче предизвикателствата в поръчките не само че не свършиха – те тепърва започваха. Формалната причина бяха новите отговорности по управление и разходване на средства от фондовете на Съюза, дял от които ни се полагаше по право. И които бяха възприемани като важен лост за търсения икономически и социален разцвет. Зад това обаче стоеше и една тенденция на задълбочаващо се идентифициране с порочни практики в управлението. Неща като шуробаджанащина, несправедливо разпределение на публичния ресурс, взаимни обвинения и разделение. Въпреки че бяхме взели правилата си от Европа, в общественото съзнание поръчките все по-трайно се свързваха с изрази като корупция, измама, кражба, скандал, злоупотреба, нарушение, контрол, санкция, липса на капацитет.

За да преодолеем това започнахме често да прекрояваме закона в търсене на все по-съвършени правила и способи да озаптим онези, които ставаха причина за горните асоциации и дежурното размахване на пръст от Брюксел. Поправките следваха една след друга, а новите изданията на закона идваха толкова често.

Въпреки трескавите усилия за постигане на по-добри правила за възлагане, резултатът бе един и същ. Той бе неизменната необходимост от адаптация към постоянно изменящата се нормативна уредба. А и това, че законът натежаваше и ставаше все по-труден за прилагане. И така докато процесите направиха пълен кръг и отново по инициатива на Брюксел дойде моментът да приемаме нови, по-добри правила за възлагане на обществени поръчки.

Този път въведохме правилата по-бързо и по-акуратно, което разбира се е повод за удовлетворение. Опитът на честите промени вероятно ще ни позволи сравнително безпроблемно да свикнем и с иначе мащабната законодателна реформа. Противно на всеобщото мнение обаче, голямото изпитане едва ли се крие в самите нови правила. То по-скоро е в това да осъзнаем истинските причини за нещата, през които преминахме тези 12 години и да не ги повторим по същия начин при прилагането на новия закон. Което предполага не леката задача да прозрем, че всичко онова, с което свързвахме стария закон, не си тръгва с него просто ей така, от само себе си. Причината за това е проста – много от недостатъците, които виждахме в закона бяха отражение не на нещо друго, а на нас самите. Защото в някакъв смисъл онези, срещу които размахвахме пръст и негодувахме, бяхме пак ние, било поотделно или като общество. А отражението, както знаем, може да се промени, но само ако се промени отразяваният обект. Дали и кога това ще се случи зависи разбира се пак от нас.

Мнозина ще кажат, че за всичко това има време да мислим. Сега обаче на вратата ни тропа острата нужда да прилагаме новия закон, все пак имаме задължения като държава-членка на ЕС. Добре, нека го направим, казваме ние. Затова освен че изпращаме стария и посрещаме новия закон, в този знаков брой сме приготвили и много материали, които да направят нормативния преход много по-лек за всички наши читатели. Съвсем разбираемо те са посветени предимно на различни аспекти от промените в правилата – нови задължения, изключения, разпоредби за запазените поръчки, форми на предварителен контрол, казуси от практиката. Все неща, които със сигурност ще провокират интереса ви и ще ви бъдат полезни.

Така че нека, както повелява традицията, да си пожелаем приятно и ползотворно четене. И да ни е честито новото начало!

 Екипът на Списание ЗОП+


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ИЗКЛЮЧЕНИ ПОРЪЧКИ

Какво се променя в режима на запазените поръчки с новия Закон за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • (У)местни правила: Възлагане чрез събиране на оферти с обява по новия Закон за обществените поръчки, ЗОП+
  • Нов ЗОП, нов контрол: Предварителният контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, съгласно новото законодателство в сектора, Валентин Панчев
  • Със свои сили: Възлагане на изпълнението на договори на юридически лица, контролирани от възложителя, на свързани и на съвместни предприятия, Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Материалите може да прочетете на страниците на списание ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com. Списанието може да бъде закупено и от електронния ни магазин!

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си