Актуално

Концесията на летище София най-вероятно ще бъде по новия закон

Той предвижда възможност за удължаване на концесиите, ако това не противоречи на заварения договор

„Има всички шансове концесията на летище София да мине по новия закон за концесиите“. Това коментира пред журналисти вицепремиерът Томислав Дончев във вторник. Подготвеният нов закон за концесиите трябваше да мине през Министерския съвет още миналата седмица, но очакванията са това да стане в сряда (27 април). Най-спорната промяна в него предвижда да се премахне максималният срок за концесиониране, който в момента е 35 години. Ограничение ще има единствено за концесиите за ползване на държавна и общинска собственост, които могат да бъдат най-много за 25 години. Законът има за цел цялостно да се въведат изискванията на Директивата за концесиите, както и настоящият закон да се обедини с този за публично-частното партньорство. Той дефинира три основни вида концесии: за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Ще могат да се отдават културноисторически обекти, музеи, затвори и т.н. Концесиите за строителство и услуги ще са възможни само ако стойността им е равна или по-висока от 5.225 млн. евро. Извън новия закон ще останат само концесиите за подземните богатства поради тяхната специфика.

Повече прозрачност

Новият закон не предвижда повишаване на прозрачността при процедурите за концесията, които остават едни от най-непрозрачните, като по време на конкурсите ведомствата нямат право да подават каквато и да било информация за кандидатите, офертите и бизнес плановете им, а победителят става ясен едва при подписването на договора, когато е твърде късно за каквито и да било промени. Практиката до момента в сферата на транспорта и отдаването на пристанища и летища показва, че в повечето случаи те са само с по един кандидат, на практика състезателен елемент липсва, а чуждото участие е сведено до минимум.

От Министерския съвет обясниха, че настоящата процедура предвижда „прочитане на глас на обвързващата оферта“. На практика обаче системата не работи точно така, като към медиите не се подава никаква информация кога се състоят въпросните събития по отваряне на оферти, а впоследствие въпросните обвързващи оферти не се предоставят.

За вечно ползване

По думите на Томислав Дончев няма да има „вечни“ концесии. Срокът ще се предлага от кандидатите на база изчисленията им за възвръщане на инвестицията. Срокът ще бъде и един от състезателните елементи, като логиката би била възложителят на концесията да избира офертата, в която срокът е по-кратък, като това ще се съпоставя и с предложената цена и т.н.

По отношение на новите разпоредби относно удължаване на сроковете на концесиите от Министерския съвет обясниха, че това ще се приложи към заварените договори, ако това не противоречи на уговореното в съответния заварен договор.

В момента в ход е процедурата за отдаването на концесията на летище Пловдив, като обявяването на тази за летище София все още се бави. Тя най-вероятно ще мине по новия закон, като според него това няма да промени направените вече разчети, въпреки че те са за 35 години.

И още промени

Новият закон ще позволи още държавата и общините да плащат на концесионера. Това ще е възможно в случаите, в които не се предполага концесионерът да печели от въпросната дейност. Дончев даде пример със социална кухня, при която няма да се генерират приходи от граждани и тогава общините ще трябва да плащат за услугата.

При съвместното участие на публични и частни компании се предвижда общинското или държавното участие да има блокиращ глас при вземането на решенията, за да не се минимизира ролята му при вдигането на капитала впоследствие например.

Министерският съвет вече няма да възлага, а ще участва само в стратегическото планиране. Вместо Министерския съвет възложители на концесии ще бъдат самите министри, както и кметовете на общините. Министрите и кметовете ще извършват мониторинг, като проектът предвижда още последващ контрол по прилагането на закона да е отговорност на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Предвижда се Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да контролира изпълнението на определени концесионни договори. В шестмесечен срок след приемането на закона трябва да се приеме национална стратегия за развитие на концесиите, а след още три месеца и общините трябва да са готови с плановете си за концесиониране.

Източник: Капитал

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си