Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Нередности за над 184 млн. евро и само три доказани измами с еврофондове е равносметката за 2007-2015 г.

За периода 2007-2015 г. са доказани само три измами с еврофондовете у нас. Това сочи публикуваният доклад на дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“, известна като АФКОС, която е на подчинение на МВР. Докладът за 2015 г. беше одобрен от Министерския съвет на 4 май.

Общо за първия програмен период на европейското финансиране са докладвани 11 706 случая за нередности, от които 9226 са свързани с Програмата за развитие на селските райони. От тях 1074 случая са докладвани на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), като финансовото изражение на установените нередности е за над 184 млн. евро, става ясно от публикуваните данни. Всички нередности са за изминалия програмен период 2007-2013 г., като за настоящия 2014-2020 г. още няма регистриран случай, според данните в документа.

Броят на нарушенията расте с приключването на програмния период като пикът е регистриран през 2014 г., докато през 2015 г. има намаление. Общо през миналата година са докладвани на Европейската служба за борва с измамите ОЛАФ 156 случая за нередности на обща стойност 47.2 млн. евро. За сравнение през 2014 г. техният брой е бил 208 за 37.5 млн. евро. Изминалата година беше последната финансова година за изминалия програмен период и тогава ударно бяха разплатени около 2 млрд. евро.

Трябва да се има предвид, че не всеки случай на нередност е измама. Понякога грешки се допускат поради незнание или неправилно прилагане на нормативните документи. Над две трети от допуснатите нарушения са свързани основно с обществените поръчки. Има такива и поради незнание на правилата или административни грешки.

Статистиката показва, че осъдените и санкционирани за злоупотреби с еврофондове с влязъл в сила съдебен акт са 791 лица за периода 2010 – 2015 г. Няма данни дали има ефективни присъди. За да бъде по-ефективно правораздаването са предложени промени в Наказателния кодекс.

Една пета от нередностите по структурните фондове са докладвани на ОЛАФ

По структурните и кохезионния фонд са докладвани 2480 нередности до 2015 г., като от тях до ОЛАФ са изпратени 527 нередности, което е 21% от общия брой. За целия период се наблюдава тенденция на покачване на броя на установените нередности. От общия брой на докладваните нередности 53 са квалифицирани като подозрения за измами, като само по три са установени измами. Към момента една трета от докладваните нередности (809 случая) са активни, като по тях се извършват административни или съдебни действия. Останалите 1671 случая на злоупотреби са приключени, като 130 от тях са прекратени поради установена липса на нередност.

Около 70% от нередностите по структурните и кохезионните фондове са свързани с нарушения по обществени поръчки – дискриминационни критерии при избор на изпълнител, необосновано отстраняване на участник, ограничителни условия, липса на публичност и прозрачност. Около 17% от нередностите са свързани с недопустими и неоправдани разходи. Други 6% са свързани с некачествено или непълно изпълнение на договора, неотстраняване на дефекти и други. Под 1% от докладваните нередности са заради подадени декларации с невярно съдържание и конфликт на интереси.

Две трети от нарушенията по земеделските фондове са неправилно получени суми

По земеделските фондове за периода 2007 – 2015 г. са докладвани 9226 нередности, като от тях 370 са изпратени до ОЛАФ (4% от всички случаи) за над 27.2 млн. евро. За целия период се наблюдава тенденция на покачване на броя на установените нередности, като рязко повишение има през 2011 г. Това се дължи на установена от одиторите административна грешка, свързана с промяна в националната система за регистрация на площите. За 2015 г. по земеделските фондове са докладвани 1004 нередности, от които 40 случая са изпратени до ОЛАФ. Пет от тях са квалифицирани като подозрения за измами на обща стойност близо 1 млн. евро.

Две трети от нередностите по земеделските фондове (64%) се дължат на неправилно получени суми или невъзстановяване на получени суми поради административна грешка. Всеки десети случай (11%) е свързан с опит за документна измама, като за тях е информирана прокуратурата. Една пета от всички нередности (24%) по земеделските фондове са свързани с неизпълнение на договорни задължения – неподаване на заявка за второ плащане, изкуствено създадени условия, неспазване на изискването ползвателят да няма трудови или служебни правоотношения за определения срок след сключване на договора, неспазване на задължението за постоянен и настоящ адрес в общината, където се извършва подпомаганата дейност и др.

Източник: Mediapool

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си