Актуално

ЕК отчете слабости при обществените поръчки в България

Европейската комисия предупреди България за системни нередности с конкурсите за избор на фирми и забавяне плащането на еврофондовете. От органа отправиха препоръка за подобряване на процедурите и контрола върху провеждането на обществени поръчки, както и засилване на капацитета на отговорните звена и на Агенцията по обществени поръчки. Това стана ясно в Брюксел при представяне на препоръките на ЕК към икономическата политика на държавите членки за 2016 г.

Препоръките на ЕК са базирани на Актуализираната национална програма за реформи за 2016 г. и на Конвергентната програма (2016 – 2019 г.). Предстои те да бъдат разгледани и одобрени на съвет ЕКОФИН на 17 юни 2016 г. и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 28-29 юни 2016 г.

Поръчките отново под лупа

Системни нередности в процедурите за обществени поръчки в България установяват икономическите експерти на Европейската комисия. Говори се за „липса на административен капацитет, неефективни контролни механизми и постоянни съдебни жалби срещу търговете“. Според институцията на ЕС, всичко това е довело до „прекъсване на плащанията от еврофондовете и финансови корекции“.

В контекста на поръчките, Европейската комисия препоръчва на правителството да се фокусира върху развитието на електронното управление. То според експертите ще помогне за увеличаване на прозрачността и намаляване на административната тежест. Особен проблем за Брюксел са процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са възпрепятствани от често променящата се нормативна уредба и недостатъчния административен капацитет, пише в доклада.

„Системата за обществени поръчки в България също трябва да стане по-ефективна. Електронната система за обществени поръчки засега дава само частични резултати. Недостатъците – липса на административен капацитет и слаби механизми за контрол, пречат на успешното усвояване на парите от Европейския съюз и влошават цялостната бизнес среда“, смята Георгиева. Според нея е важно това да се промени, за да може страната успешно да усвои 32-та милиарда лева европейски фондове за периода 2014 – 2020 г.

В Брюксел са на мнение, че липсата на прозрачност в тръжната процедура се дължи и на неприключилото въвеждане на пълния набор платформи за електронни обществени поръчки. Проблемите в тази област доведоха в миналото до значителни закъснения в изпълнението на програмите за финансиране от ЕС, отразяват се отрицателно на бизнес средата и забавят така необходимите подобрения в инфраструктурата.

Макар и в този доклад да се споменава контрола над обществените поръчки и отново да се препоръчва неговото засилване, би могло да се заключи, че в тази посока тонът е донякъде смекчен. Такова заключение е основателно особено предвид това, че в документа от миналата година се сочеше, че предварителните проверки на тръжните процедури често се извършват по формален начин, като същевременно процедурите са обект на припокриващи се последващи проверки, които понякога водят до различни констатации.

Другите акценти

За пореден път от стран ана ЕК се критикува системата на здравеопазване, която се определя като недофинансирана, недостъпна и със слаби резултати. Сенчестата икономика остава проблем за държавните финанси, въпреки усилията за по-добро събиране на данъците, твърдят от Изпълнителния орган на Съюза. Недекларираното заплащане на труда и укриването на социални осигуровки изкривяват трудовия пазар, сочи се в анализа на ЕК. В областта на заетостта комисията слага фокус върху дългосрочно безработните, групите в неравностойно положение и младежите, които нито учат, нито работят. Отново се препоръчва установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата

Българските управляващи са изпълнили само 1 от миналогодишните препоръки с реформата на Закона за училищното и предучилищното образование, свързано с интеграцията на децата от ромски произход. Брюксел отново им дава срок до края на годината да направят стрес-текстове на финансовата система заради фалита на КТБ. Това включва независим анализ на активите в цялата банкова система, пенсионните фондове и застрахователния сектор. От препоръките не следват автоматично наказания за България, тъй като тя не е част от еврозоната.

Според анализа, въпреки леко нарасналия държавен дълг страната ни изпълнява критериите за финансова дисциплина на Пакта за стабилност и растеж за разлика от други държави, използващи еврото за своя валута. Еврокомисията обаче отложи решението дали да глоби Испания и Португалия, които надхвърлят правилото за 3 % бюджетен дефицит.

Източници: БНР, Капитал, Телевизия Европа

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си