Актуално

Приемаме нови правила за отпускането на финансова помощ за европроекти

Правителството стартира обществена консултация на проект на ПМС, което ще урежда ключови аспекти от финансирането на проекти със средства от фондовете на ЕС. С текстовете се разработват конкретните правила за отпускането на безвъзмездна финансова помощ за европроектите.

Според новите правила безвъзмездна помощ ще бъде отпускана на проекти чрез подбор или директно ще бъде предоставяна на конкретен бенефициент. Финансирането ще се предоставя или от ръководителя на управляващия орган по оперативната програма или чрез решение на Министерския съвет.

В решението на Министерския съвет трябва да бъде посочен и източникът на финансиране на проекта, ако ЕК откаже да отпусне помощ за него.

При оценка на проектни предложения чрез подбор ще бъдат съставяни специални комисии, в които ще участват председател и секретар/и, които са без право на глас. Членовете ще бъдат поне трима, както и резервни членове (отново поне трима), които ще имат право на глас при вземане на решението. Председателят и секретарите на комисията са щатни служители на управляващия орган или междинното звено, а членовете могат да бъдат и външни оценители, предвиждат още правилата.

Според предложението, изготвено от екипа на вицепремиера Томислав Дончев, външните оценители могат да бъдат служители в държавната администрация, но извън управляващия орган, физически лица, подбрани след конкурс, или лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки. Текстовете са предвидени и минимални професионални изисквания към оценителите. Максималното им възнаграждение в рамките на една календарна година ще бъде 30 хил. лв.

В проектопостановлението са посочени и сроковете в процедурата по подбор на проекти, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране. Набирането на подобни проекти ще продължава поне 90 дни, а за инфрастурктурните проекти – поне 120 дни.

Проектите с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ също ще бъдат оценявани. Информация за такива процедури ще бъде публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и на сайтовете на съответните европейски програми.

С приемането на постановлението ще бъдат създадени гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по европейските програми, аргументират се авторите на идеята в мотивите си към нея.

„Прилагането на постановлението ще създаде предпоставки за постигане на максимална ефективност и ефикасност при разходването на средствата по програмите“, посочват се още в мотивите към предложението.

Повече за проекта на постановление може да намерите на Портала за обществени консултации.

Източник: Investor.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си