Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуално

Нов терминал 1 ще трябва да изгради концесионерът на летище София

Ефектът за държавата ще е 1.2 млрд. лв. приходи за 35 години, за частния оператор – 2.675 млрд. лв.

Бъдещият концесионер на летище София ще трябва да вложи минимум 306.545 млн. лв. в развитието на столичния аеропорт за срока на частното управление, който ще е 35 години. Операторът ще трябва да инвестира в изграждането на напълно нов пътнически Терминал 1 на мястото на сегашния. Той трябва да има седем ръкава и 5 входа-изходи за пътници с капацитет на обслужване 3 млн. пасажери годишно.

Това е едно от изискванията в обявения в петък конкурс за избор на концесионер на летището. Процедурата е публикувана в официалния вестник на Европейския съюз, в Националния концесионен регистър и в Държавен вестник. Обявлението, документацията за участие в откритата процедура и приложенията към нея ги има и на сайта на транспортното министерство.

Офертите на кандидат-концесионерите ще се приемат до 20 актомври 2016 г. и ще бъдат отворени на следващия ден.

Възможно е обединения да покриват критериите споделено

До участие ще се допускат летищни оператори с лиценз от поне пет години, които управляват поне едно международно летище, обслужващо над 6 милиона пътници годишно. Те трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал, да имат опит при изграждането на летищна инфраструктура, както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането на исканите от тях инвестиции.

Ще има възможност да кандидатстват и обединения от лица, които покриват различни критерии от изискванията за опит, капитал и други, но летищният оператор трябва да е водещ в консорциумите.

От кандидатите ще се иска да платят минимално еднократно концесионно плащане, в размер не по-малък от 550 млн. лева без ДДС или 660 млн. лв. с данъка. Годишното концесионно възнаграждение трябва да е не по-малко от 7 на сто от общия размер на нетните приходи на летището от всички дейности за текущата година. Това прави поне 9.957 млн. лв. без ДДС или близо 12 млн. лв. с данъка. Годишното концесионно плащане обаче ще се коригира на всеки три години според натрупването на инфлацията на потребителските цени.

При оценката на офертите най-голяма тежест ще има именно предложението за плащането накуп – 55 на сто. Това означава, че предложилите по-високо първоначално възнаграждение и минимална  годишна такса ще получат повече точки от офериралите минималните изисквания. Съотношението между еднократното и годишното плащане в рамките на този критерий е 90 към 10.

Бизнес предложението за опериране на летище София ще формира 25 на сто от крайната оценка на предложенията. Инвестиционна програма за срока на концесията ще носи 15 на сто, а мерките за сигурност – 5 на сто.

За държавата 1.2 млрд. лв., за частника – 2.675 млрд. лв.

Очаква се за целия период на концесията ползите за държавата да бъдат за над 1.2 милиарда лева, като предварителните анализи показват, че инвестициите на бъдещия концесионер ще имат добра възвращаемост, допълват от Министерството на транспорта.

Изчисления на ведомството сочат, че икономическият ефект за бъдещия концесионер за целия период на ползване на публичната собственост ще е 2.675 млрд. лв. приходи от летищни такси, наземно обслужване, безмитна търговия, наеми, реклама, търговия с гориво и др. дейности.

Летище Балчик, контролната кула и ВИП-терминалът извън концесията

В концесията няма да е включено летище Балчик, което се управлява от сегашното държавно дружество “Летище София” ЕАД. Няма да влязат и сградите и съоръженията на Ръководството на въздушното движение”, Летищната контролна кула, летищния радиолокационен комплекс, ВИП-теминалът и имотите и сградите на територията на летище София, които са частна собственост на трети лица.

На бъдещия оператор ще бъде разрешено да закупи или наеме движими активи от “Летище София” ЕАД, свързани с осъществяването на дейностите по управление и експлоатация на обекта на концесия.

Определеният концесионер ще може по своя преценка да прекратява договори по обществени поръчки, сключени с държавното “Летище София“ ЕАД съобразно предвидените в контрактите условия за предсрочно спиране на поръчките.

Без ангажименти по заеми и арбитражното дело

Бъдещият оператор няма да има ангажименти по погасяването на взетите заеми за разширяването на летището и по все още неприключилото арбитражно дело по спора със строителя на новата писта.

Транспортното министерство е предприело действия по предсрочното погасяване преди концесионирането на оставащите три вноски по заема от Европейската инвестиционна банка, взет за разширяването на летището. Те са  за близо 15.37 млн. лв., крайният срок за изплащане на заема е 5 септември 2017 г., но ще бъде уреден преди сключването на концесионния договор, очертаващ се за късната есен или зимата според това дали ще има обжалвания.

За концесионера няма да съществува и каквото и да е задължение за участие в арбитражното дело между “Летище София” ЕАД и консорциума МАК/АДМАК, построил новата писта. Новият оператор няма да плаща каквито и да било суми, в случай на допускане на изпълнението на арбитражното решение, което осъжда летището да плати близо 45 млн. долара на изпълнителя.

Предвижда се също така концесионният договор да може да бъде изменен при надхвърляне на годишен трафик от 6 млн. пасажери и тогава да се наложи разширяване на единия или на двата терминала или за изграждане на нов терминал (извън задължението за изграждане на нов терминал 1). Може да се поиска и строеж на нова писта и една или повече пътеки за рулиране при достигане на 70% от капацитета на пистата за излитане и кацане, пише в обявлението на конкурса.

Източник: Mediapool.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си