Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 6, 2016 г.

Скъпи читатели,

Макар и плахо, а и с внимателно преценени крачки, българските възложители вече навлизат в дебрите на новия Закон за обществените поръчки и все по-уверено се справят с предизвикателствата по неговото прилагане. А такива определено не липсват, основателно биха отбелязали мнозина от Вас, нашите читатели.

Но не толкова за оценки и коментари, а за търсене на оптималното разбиране и прилагане на новите разпоредби сякаш е най-подходящ настоящият момент. Водени от това си разбиране, и в този брой на списанието сме се постарали да публикуваме практически ориентирани текстове, които да осветят различни аспекти от възлагането по новите правила, влезли в сила след 15 април т.г.

В темата на броя г-жа Цветелина Попова, един от водещите специалисти по материята, представя на читателите насоки относно преценката за законосъобразност на ядрото на всяка обществена поръчка – спецификацията. Освен че излага най-важните нови моменти в регламентацията на техническите описания на желания от възложителите краен резултат, авторът спазва традицията да запознае аудиторията с ключови решения на Комисията за защита на конкуренцията в тази връзка. А както вече многократно сме имали възможност да се убедим, с тези анализи на практиката на органите по обжалване не просто се разяснява логиката на разпоредбите, но се дават ценни индикации за възможните грешки и начините за тяхното избягване.

За по-доброто разбиране на правилата и недопускане на тяхното нарушаване допринася и първата част от материала на д-р Полина Цокова. Той е посветен на друг изключително деликатен въпрос при поръчките – процедурите на договаряне, в случая новата национална процедура на пряко договаряне. Този въпрос отново доби популярност при оповестяване на последните препоръки, които отправи към страната ни Европейската комисия. Освен всички други бележки, в тях се обръща внимание, че България продължава да бъде водеща по дял на използване на процедури на договаряне без обявление, които по дефиниция се характеризират с най-ниска степен на прозрачност и затова се разглеждат като изключение от общия режим на възлагане.

За да бъдем максимално близо до темите, които вълнуват експертите от практиката, в броя поместваме и материал на г-н Валентин Панчев, обобщаващ най-често поставяните питания по горещата линия на ЗОП+, свързани с новия предварителен контрол, който ще осъществява Агенцията по обществени поръчки от есента. Убедени сме, че с този текст ще помогнем на възложителите по-лесно да изпълняват свързаните с въпросния контрол нови задължения. А с това ще повишим и неговата ефективност, допринасяйки за намаляване на случаите на неправилно прилагане и нарушаване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

И за да не се стига до такива нарушения, най-вече заради превантивния й ефект публикуваме и статия, разглеждаща случай на възложител, санкциониран заради несъобразени със закона действия при реализиране на едни от най-”намирисващите” поръчки – тези за сметосъбиране и сметоизвозване.

Броят отново затваряме с отговори на актуални въпроси. Този път обаче Ви представяме не подборка от казуси, постъпили на редакционната поща, а становища на наши консултанти по списък с актуални питания по новите правила, отправени към редакцията от наш читател – експерт с аналитичен и критичен поглед върху законодателния лабиринт, наречен ЗОП. В резултат се получи любопитен задочен диалог, който ни провокира да търсим и нови начини, чрез които да даваме трибуна на най-активните от нашите читатели.

Пожелаваме Ви приятно и ползотворно четене!

 Екипът на Списание ЗОП+


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ИЗКУСТВОТО НА ДЕТАЙЛИТЕ

Какво е важно да знаем при преценката за законосъобразност на техническите спецификации в обществени поръчки, Цветелина Попова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • По взаимно съгласие: Същност и особености на процедурата на пряко договаряне, регламентирана в новия Закон за обществените поръчки (тема с продължение), Полина Цокова
  • Контролни въпроси: Отговори на често задавани въпроси относно предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки съгласно новия ЗОП, Валентин Панчев
  • Наказан за сметосъбиране: Преглед на съдебна практика по случай на нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки, Петя Николова
  • Отговори на въпроси на експерти относно новите правила за възлагане на обществени поръчки

Материалите може да прочетете на страниците на списание ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com. Списанието може да бъде закупено и от електронния ни магазин!

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си