Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуално

Чувствително орязват списъка със запазените поръчки според проект на нормативен акт

Социалното министерство е пуснало за обществено обсъждане на страницата си проект за нов списък със стоки и услуги, за които организациите на хората с увреждания и някои други защитени групи могат приоритетно да печелят обществени поръчки. Мнения и предложения по проекта се приемат до 4 юли.

Според оповестеното в медиите, от списъка отпадат доста стоки и услуги, включително обувки за използване в градски условия, конфитюри, продажби на пътнически билети за превози и услуги за уеб дизайн. Що се отнася до строително-монтажните работи от стария списък, запознати припомнят, че запазването на поръчките с обект строителство изначално отпадна още на база на разпоредбите, които намериха място в новия ЗОП.

Така докато в предишния вариант фигурираха над 400 дейности, в проекта на новата листа влизат едва 120. Сред тях са доставката на работни облекла и други изделия от текстил, амбалажни изделия и съдове, печатни и канцеларски материали и услуги, различни видове филтри, услуги на обществени перални и други. Според мотивите на вносителя, всички позиции от предлагания нов списък са основават на заявените капацитетни възможности на съществуващите фирми, осигуряващи заетост за хора с увреждания.

Като аргументи за редуциране на списъка от МТСП сочат, че така ще се ограничи фиктивното създаване на работни места за хора с увреждания с цел по-лесно печелене на обществени поръчки. Освен това от министерството се основават и на анализ на специализираните организации, който показва, че от всички 370, които наемат хора с увреждания, едва 104 отговарят на актуалните изискванията на закона. В случая се визира това, че в сега действащите критерии има изискване фирмите да са регистрирани поне три години преди обявяването на поръчката и да могат да изпълнят минимум 80% от нея със собствени сили.

Макар и дошъл след експертни обсъждания в работна група и проведени съответни проучвания, новият списък също поражда противоречиви мнения. От една страна някои от фирмите, наемащи хора с увреждания, чувстват свиването на листата като заплаха за бъдещето си съществуване. От друга, специалисти в областта на поръчките продължават да считат, че някои от запазените дейности, останали и в проекта, по-скоро ще пораждат затруднения за възложителите и ще са източник на икономическа неефективност при разходването на публичен ресурс. Като основен пример в това отношение последните сочат някои печатарски и полиграфски услуги и обясняват, че ако списъкът бъде приет в този му вид, общини и министерства ще са длъжни да възлагат всички свои поръчки за рекламни материали и брошури само на лица, които имат право да се ползват от преференциалния режим.

Припомняме, че списъкът по предишния закон, определен с Решение 551 от 25.07.2014 г. на Министерския съвет, бе приет на основание на чл. 30 от Закона за хората с увреждания. Разпоредбата на специалния закон обаче бе отменена с действащия от средата на месец април Закон за обществените поръчки, но без да се предвиди изрично как следва да се процедира в преходния период. Както става ясно от пар. 26, ал. 2 от ПЗР на ЗОП, Правителството трябва да приеме новия списък в тримесечен срок от влизане в сила на закона, т.е. до 15 юли.

Както вече Ви уведомихме, до влизане в сила на новия списък по чл. 12, ал. 1, т. 1 от новия ЗОП, възложителите не са длъжни да запазват обществени поръчки за посочените в разпоредбата категории лица. Освен че това е отговорното мнение на нашите консултанти, изрично становище в този смисъл бе изразено и от Агенцията по обществени поръчки (становището може да видите тук).

Източници: МТСП, Капитал, Дневник, bTV

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си