Актуално

Без горива през борсата според новия списък на Министерство на финансите

Министерствата, агенции и общини вече няма да могат да купуват горива през стокови борси без конкурентна прецедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това става ясно от предложения от Министерството на финансите нов списък на продуктите, за които се допуска да се закупуват директно на едно от основанията за провеждане на договаряне без обявление. Списъкът, който в момента включва около 200 продукта, ще бъде сериозно редуциран и сведен само до 9 вида метали. Според мотивите на министерството досегашната листа е твърде широка, а самата процедура на директно договаряне не дава възможност да се постигне най-добра цена.

Инициативата на министерството трябва да донесе повече състезание при доставката на горива и други продукти. Ще припомним, че по време на дебатите по новия ЗОП се чуха и гласове всички възможности за пряко договаряне да отпаднат от закона. Макар тези предложения да не срещнаха достатъчна подкрепа, според някои експерти освен да купуват изцяло на конкурентна основа, министерства, общини и агенции трябва да се задължат и да продават състезателно. В момента не са редки твърденията за липса на прозрачност и сериозни злоупотреби в тази насока, а основният пример, който се дава, е продажбата на стари стоки от Държавния резерв чрез борсата. В тези случаи остава съмнение, че търговците успяват да манипулират цените, като по този начин ощетяват Държавния резерв и бюджета, т.е. данъкоплатците.

Промените в списъка са качени на сайта на финансовото министерство за обществено обсъждане. Предложения ще могат да се правят до 12 юли, след което постановлението ще бъде внесено в Министерския съвет за гласуване. Според новия ЗОП, срокът за приемане на списъка е краят на месеца.

Без гориво, само метали

И в стария, и в новия ЗОП е записано, че провеждането на състезателна процедура по закона може да бъде избегнато, ако съответната стока се търгува на някоя от стоковите борси. Запознати внасят уточнението, че борсовите сделки са едно от основанията за провеждане на най-малко прозрачната процедура – тази на договаряне без предварително обявление. Това положение е взаимствано още от предишните директиви, като то остана и след скорошните промени в европейската правна уредба в обществените поръчки. Аргументите на Брюксел, че регулираната и контролирана многостранна търговска структура на стоковата борса по правило гарантира пазарни цени, явно не кореспондират с реалностите в странати ни.

От ведомството на Владислав Горанов сега са ограничили списъка до едва 9 метални суровини (виж списъка), като са отстранили основния продукт, който досега беше обект на договорки извън процедурите за обществени поръчки – горивата. Анализатори сочат, че най-често и за големи суми гориво през борсата купува държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. Така например, в началото на юни беше оповестена доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас E, минерално, без биокомпоненти. Сделката е станала през стоковата борса с единствен кандидат “Лукойл България” и при цена 28.4 млн. лв. с ДДС за 22 913 тона. Дни по-рано е закупено същото гориво, от същия продавач и купувач за 62 млн. лв. В края на май по същия начин “Инса” е избрана да достави масла за 3.9 млн. лв. През март е направена бензинова покупка пак от “Лукойл България” за 12.2 млн. лв.

От списъка освен горивата са премахнати и всички други видове петролни продукти – масла, грес и парафин. Вече липсва възможността за пряко договаряне при зърнените култури, дървесината, твърдите горива и всякакъв вид строителни материали. Досега беше възможно през борсата да се закупят плочки, метални прътове, ламарини, тръби, решетки, метална тел. Отпада възможността ведомствата да купуват без конкурентна процедура по ЗОП и хранителни стоки като фасул, месо, олио за готвене, мляко, сол, продуктите от брашно и др.

В предложения сега списък с изключения влизат само метални суровини и материали, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт за крайно потребление и не се предлагат в търговската мрежа за търговия на дребно. Такива са металите, които служат за влагане в различни производства, обичайно се търгуват на борсите и имат котировки, базирани на търсенето и предлагането на голям брой търговски субекти, се казва в мотивите на вносителя.

Изключване на борсите

Премахването на горивата и всички стоки, които нямат характер на готов продукт, от списъка на практика изключва стоковите борси от участието в държавни поръчки. На трите стокови борси в момента – в София, Пловдив и Русе, се търгуват основно зърно, горива, слънчоглед, технически култури, олио, както и метали – предимно скрап. Търговията там е неликвидна, информацията е трудно достъпна и често се чуват твърдения за предварително уговорени сделки.

Според Васил Симов, председател на Софийската стокова борса, решението на правителството да централизира обществените поръчки, изключвайки стоковите борси, е лошо. “Ако в момента има някакви съмнения за злоупотреби, те не са следствие от сделките на борсата, а извън нея. При нас не може да има нито корупция, нито нагласеност, защото всичко, което се случва, е пред очите на всички в борсовата зала”, казва в интервю за “Банкеръ” Васил Симов.

“Пазарът ще стане по-конкурентен, защото без възможност за пряко договаряне при горива по-голям кръг фирми ще могат да участват в търговете”, коментира Светозар Димов, управляващ съдружник в “Сакса”. Той обаче не смята, че процесът като цяло ще стане по-прозрачен, защото всичко е въпрос на контрол. “Няма значение дали ще е през борсата или чрез открита процедура, ако администрацията не желае да контролира процеса”, казва Димов и добавя, че и в момента възложителят може да контролира процеса по търговия на борсата, защото по време на самата сесия има свой представител. “Има си условия за търговията, има си регулации, но всичко зависи от възложителя”, добавя той.

Задължителната открита процедура за доставка на горива може да се окаже проблем за държавните структури от гледна точка на обжалванията. “Предполагам, че ще има големи забавяния заради обжалвания от страна на конкуренти”, смята Димов.

Източник: Капитал (с модификации)

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си