Списание "ЗОП+" ви кани на ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ: Електронно възлагане и нови моменти в законодателството по обществени поръчки (гр. София, 18-19 април, 2019 г.). На събитието за първи път ще се проведе ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП! Очакваме ви!
Актуално

Обявиха спецификацията за новата централизирана система за електронни поръчки

Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация за обществена поръчка   с  предмет „Разработване,  внедряване  и поддръжка на единна национална електронна уеб базирана платформа: „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП)”.

Системата ще осигурява възлагателния процес в областта на обществените поръчки на всички етапи от реализацията му. Тя ще е задължителна за използване както от публичните, така и от секторните възложители. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Проектът е изготвен съгласно новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му (ППЗОП), в сила от 15.04.2016 г., транспониращи директивите за обществени поръчки на ЕС. Европейското законодателство от 2014 г. в тази област представя принципните изисквания за електронно възлагане на обществени поръчки, предписва правила за електронна комуникация и създава процедури за специални онлайн методи и инструменти за възлагане на обществени поръчки, като препоръчват на държавите членки на ЕС да въведат софтуерни платформи и решения, които да позволяват цялостно електронно възлагане на обществени поръчки (“end-to-end eProcurement”). С чл. 40 от ЗОП е регламентирано използването на „единна национална електронна уеб-базирана платформа” от възложителите при възлагането на обществени поръчки.

При създаването, внедряването и използването на ЦАИС ЕОП следва да се приложат някои основни принципи, като съвместимост с общодостъпни продукти на ИКТ за масова употреба и спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост в рамките на електронното правителство на Република България.

Според принципите за публичност и прозрачност, системата ще позволява достъп до широк набор от данни и информация, въз основа на която ще могат да се проследят действията на участниците в процеса на възлагане на всеки етап от провеждането на процедурите за обществени поръчки. От гледна точка на проследимост и сигурност, всички действия в процеса за електронно възлагане на обществени поръчки трябва да се регистрират и проследяват в реално време, участващите субекти да бъдат разпознаваеми, а данните да са запазени, така че да се гарантира целостта на документите и да се осигурят гаранции за достъпването им само от оправомощени лица в съответния момент.

Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес aop@aop.bg до 15.07.2016 г.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си