Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Други обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Новият Закон за обществените поръчки и Правилника за прилагането му (европейски измерения)

гр. София, 26 – 27 септември 2016 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Само месеци след като станаха факт, промените в правилата при обществените поръчки вече пораждат множество въпроси пред възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти. За да продължим да допринасяме за бързото и безпроблемно навлизане на тези нови правила в същинското възлагане и усвояване на европейските средствата през втория програмен период, ние от ЗОП+ организираме серия от есенни обучителни събития. Началото поставяме с професионален семинар в самия център на столичния град. В едноименния хотел всички събрали се лектори, експерти и практици ще можем да усетим ритъма на София, където се коват законите и да се докоснем до сърцевината на системата на обществените поръчки и новата правна рамка в областта. А и да си тръгнем не само с по-добро осъзнаване на поуките от миналото и разбиране на логиката и взаимовръзките между новите разпоредби, които трябва да съблюдаваме, но и с реални умения да ги прилагаме там, където всъщност се постига желаната ефективност в разхода на публични средства – в практиката.

Заповядайте и Вие, подарете си успех!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

logo-central-1

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ****
гр. София, бул. Христо Ботев 52
http://central-hotel.com

HotelCentral

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се проведе в рамките на поредица от динамични презентационни модули, наситени с обратна връзка и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

Business presentation

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

 • Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
 • Как да съставим вътрешните си правила и графика на обществените поръчки;
 • Кои са спецификите на основните режими на възлагане и приложимите процедури;
 • Как да подготвим документацията си, указания за подаване на оферти и образци;
 • Как се определят изискванията към участниците и се избира изпълнителя на поръчката;
 • Изкуството да изготвим методиките за оценка;
 • Как да проведем процедурата си – специфика при работата на оценителните комисии, изисквания и отговорност на членовете;
 • Казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на обществени поръчки;
 • Какви са актуалните правила при налагане и оспорване на финансови корекции;
 • Практика от мониторинга на Агенцията обществени поръчки (АОП);
 • Кои са основните нови моменти в правилата при обжалване на обществените поръчки;
 • Нови административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Възможности и информация, какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
 • Как да подготвим офертата си, да попълним ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
 • Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
 • Специфики при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
 • Кои са ключовите процеси в рамките на участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Group of business people stood outside building

ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт и водещ лектор по обществени поръчки
ДОРА БУРОВА –  държавен одитор, дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност” в ИА „ОСЕС”

restaurant-2

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 245 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе-паузи и работен обяд, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други.

ВАЖНО !
ВСЕКИ УЧАСТНИК ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

Всеки, който потвърди записването си за събитието и заплати стойността на пакета за участие,  има право да зададе предварително до 5 въпроса на редакционната ни поща zopplus@gmail.com. Отговорите ще бъдат изпратени на посочен от участника имейл и/или представени на семинара, съответно могат да намерят място в някой от следващите броеве на списание ЗОП+.

kafe_pauza

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си